Testa Event
för Covid-19

"Det är dags att ändra hur vi ser på sensitiviteten för testning av COVID-19."1

Korrekt och snabb testning inför event för att öppna kulturella event, sport- och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt

 

Testning inför event är nödvändigt för att minska risken för positiva Covid-19-fall på event så att fler aktiviteter kan återupptas på ett säkert sätt.

Testning inför event för COVID-19 bidrar till att minska risken för potentiellt smittade individer som överför viruset vid ett event, vilket minskar risken för en situation med ett utbrott.

Kompromisslös, snabb testning med LumiraDx Platform ger snabb, korrekt antigentestning för att ge organisatörer garantin de behöver.

a) De kan snabbt identifiera potentiella smittspridare före event
b) Deltagare kan enkelt och snabbt testas före eventet

LumiraDx tillhandahåller ett brett utbud av testningslösningar:

 • Snabba och anslutna testresultat inom några minuter
 • Bärbara och flexibla lösningar för en testningsinstallation på eller utanför platsen
 • Prisvärd och skalbar testning

Covid-19 testning

CTSB möjliggör nästa steg att återgå till det normala
med hjälp av LumiraDx SARS CoV-2 Pool Test

 

Titta här

Fördelarna med kompromisslös testning på plats med LumiraDx

The benefits of uncompromised COVID-19 events on-site testing with LumiraDxThe benefits of uncompromised on-site live event COVID-19 testing with LumiraDx
 • Mindre känsliga antigentester som snabbtester2–4 ökar risken för att en smittsam person får ett negativt resultat.
  Prover som visar falskt negativt resultat gör det möjligt att missa smittsamma personer och de kanske går till eventet istället för att sätta sig i isolering
 • ‘Att skicka provpinnar’ fördröjer tiden som behövs för att få resultat
 • PCR kan fortfarande vara positivt en lång tid efter infektionsperioden3

#Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion och ska betraktas i sammanhanget av vad en individ nyligen har exponerats för, hens tidigare sjukdomshistoria och närvaro av kliniska tecken och symtom som motsvarar COVID-19. Resultat ska inte användas som det enda underlaget för beslut om behandling eller hantering av patient, inklusive beslut om infektionskontroll
**Positiva resultat indikerar närvaro av virala antigener, men det krävs ett kliniskt samband mellan patientens tidigare sjukdomar och annan diagnostisk information för att fastställa infektionens status

SARS-CoV-2
Testningslösningar

Lätt att implementera på plats vid patientnära vård

 • Förvaring i rumstemperatur (2‒30˚C)
 • Resultat inom 12 minuter
 • Litet och portabelt instrument med anslutningsmöjligheter

Analyser med klinisk sensitivitet

 • Optimal känslighet för att snabbt upptäcka potentiellt smittsamma individer för att förhindra vidare spridning

Anpassningsbara och skalbara lösningar

 • Individualiserade och skalbara testalternativ för att spara tid och pengar
 • En plattform för både grupptestning och individuell testning
The use of a LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test on the LumiraDx Instruments will enable the physician to verify infection quickly, begin proper treatment and to initiate isolation precautions helping prevent further spread of infection.
The benefits of uncompromised on-site live event COVID-19 testing with the LumiraDx Pool Test

SARS-CoV-2 Ag Test

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test visar hög sensitivitet vid Ct<336 och kan upptäcka 10-30 % fall som potentiellt kan missas av snabbtester7-11
 • PCR kan fortfarande vara positivt långt efter infektionsperioden, vilket leder till felaktig identifiering av smittsamma individer5. SARS-CoV-2 antigen korrelerar med odling bättre än PCR för att hjälpa till vid identifiering av smittsamma individer12
 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test tillhandahåller hög detektion av potentiellt smittsamma individer
VISA TESTSIDA

SARS-CoV-2 Pool Test

 • Testa upp till fem personer med ett test
 • Maximera resurser och skala upp testning: Poolade tester kan öka tillgången till testning genom att avsevärt minska resurser (test, operatörer, instrument) som krävs på patientbasis
 • Spara tid och pengar: Poolade tester leder till besparingar av både tid och pengar
Visa testsida

LumiraDx Connect

 • LumiraDx Connect är en smart, integrerad, ansluten plattform som använder den senaste molnbaserade teknologin tillsammans med LumiraDx Instrument.
 • LumiraDx Connect säkerställer en enkel, säker överföring av resultat från LumiraDx Instrument till Connect Manager.
 • Kan användas med mobiler, surfplattor eller datorer
VISA TESTSIDA

1: Michael J. Mina, etal., Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment, N Engl J Med 2020; 383:e120

2: Report of the „Bundesamt für Gesundheit“ Switzerland 2020 (tillgänglig på begäran)

3: Kohmer et al., 2021. J Clin Med Jan 17;10(2):328.

4: Krüger et al. 2021 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.02.21252430v1)

5. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

6: Drain PK, Ampajwala M, Chappel C, et al. A Rapid, High-Sensitivity SARS-CoV-2 Nucleocapsid Immunoassay to Aid Diagnosis of Acute COVID-19 at the Point of Care: A Clinical Performance Study. Infect Dis Ther. 2021;10(2):753-761.

7: Linares et al, Panbio antigen rapid test is reliable to diagnose SARS-CoV-2 infection in the first 7 days after the onset of symptoms, J Clin Virol. Dec 2020; 133: 104659

8: Gannon C.K. Mak, Stephen S.Y. Lau, Kitty K.Y. Wong, Nancy L.S. Chow, C.S. Lau, Edman T.K. Lam, Rickjason C.W. Chan, Dominic N.C. Tsang, Evaluation of rapid antigen detection kit from the WHO Emergency Use List for detecting SARS-CoV-2, Journal of Clinical Virology, Volume 134, 2021, 104712, ISSN 1386-6532, https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104712.

9: Young S, Taylor SN, Cammarata CL, Varnado KG, Roger-Dalbert C, Montano A, Griego-Fullbright C, Burgard C, Fernandez C, Eckert K, Andrews JC, Ren H, Allen J, Ackerman R, Cooper CK. 2021. Clinical evaluation of BD Veritor SARS-CoV-2 point-of-care test performance compared to PCR-based testing and versus the Sofia 2 SARS antigen point-ofcare test. J Clin Microbiol 59:e02338-20. https://doi.org/10.1128/JCM.02338-20

10: Osterman, A., Baldauf, HM., Eletreby, M. et al. Evaluation of two rapid antigen tests to detect SARS-CoV-2 in a hospital setting. Med Microbiol Immunol 210, 65–72 (2021). https://doi.org/10.1007/s00430-020-00698-8

11. Labcorp EUA – Histogram of Cts, https://www.fda.gov/media/136151/download

12: Andrew Pekosz et al., Antigen-Based Testing but Not Real-Time Polymerase Chain Reaction Correlates With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Viral Culture, Clinical Infectious Diseases, 2021;, ciaa1706, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1706

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter