Testa Arbetsplatser
för Covid-19

Pressen för arbetsgivare att skydda sina anställdas hälsa och säkerhet är större än någonsin

Kompromisslös testning på plats med LumiraDx Platform ger snabba, exakta antigenanalyser. Identifiera snabbt potentiella smittspridare på plats. Detta minskar både risken för ett lokalt utbrott och potentiell påverkan på din verksamhet, vilket hjälper till att bygga anställdas förtroende

"Det är dags att ändra hur vi ser på känsligheten för testning av COVID-19."1

Fördelarna med kompromisslös testning på plats med LumiraDx

Fördelarna med kompromisslös testning på plats med LumiraDx. Testa Arbetsplatser för Covid-19benefits of on-site testing with LumiraDx chart
 • Mindre känsliga antigentester som snabbtester 2–4 ökar risken för att en smittsam person får ett negativt resultat.
  Prover som visar falskt negativt resultat gör det möjligt att missa smittsamma personer och de kanske går till jobbet istället för att sätta sig i isolering
 • ‘Att skicka provpinnar’ fördröjer tiden som behövs för att få resultat
 • PCR kan förbli positivt upp till 12 veckor efter infektionsperioden5

#Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion och ska betraktas i sammanhanget av vad en individ nyligen har exponerats för, hens tidigare sjukdomshistoria och närvaro av kliniska tecken och symptom som motsvarar COVID-19. Resultat ska inte användas som det enda underlaget för beslut om behandling eller hantering av patient, inklusive beslut om infektionskontroll
**Positiva resultat indikerar närvaro av virala antigener, men det krävs ett kliniskt samband mellan patientens tidigare sjukdomar och annan diagnostisk information för att fastställa infektionens status

SARS-CoV-2-Produktportfölj

Lätt att implementera på plats vid patientnära vård

 • Förvaring i rumstemperatur (2-30˚C)
 • Tid till resultat är 12 minuter
 • Litet och portabelt instrument med anslutningsmöjligheter

Analys med hög känslighet

 • Optimal känslighet för att snabbt upptäcka potentiellt smittsamma individer för att förhindra vidare smittspridning

Ta med dig labbet

 • Inget behov att skicka iväg anställda från platsen
 • Få data för att göra ett genomtänkt beslut om säkerhet och återöppning på mikro- och makronivå
 • COVID-19-testning avsett för dina specifika behov

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test visar hög känslighet vid Ct<336
 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test kan upptäcka 10-30% fall som annars kan missas av snabbtester för antigen7-11
 • PCR kan fortfarande vara positivt långt efter infektionsperioden, vilket leder till felaktig identifiering av smittsamma individer5
 • SARS-CoV-2 Ag korrelerar med odling bättre än PCR för att hjälpa till vid identifiering av smittsamma individer12
 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test ökar  möjligheten att upptäcka smittsamma individer och bryta smittspridningen
VISA TESTSIDA

SARS-CoV-2
Poolade test

 • Testa upp till fem personer med ett test
 • Öka testandet snabbt och enkelt: Prisvärda diagnostiska lösningar för screening
 • Maximera resurser: Poolade test kan öka tillgången till testning genom att avsevärt minska resurser (test, operatörer, instrument) som krävs på patientbasis
 • Sparad tid och kostnad: Poolade tester leder till besparingar i både tid och kostnad
Visa testsida

SARS-CoV-2 Ab Test

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab Test är designat att användas i en patientnära vårdmiljö för att identifiera individer som har antikroppar mot SARS-CoV-2

LumiraDx SARS-CoV-2 Ab-analysen identifierar antikroppar mot två virala regioner som är primära mål för neutraliserande antikroppar.

Att känna till statusen för COVID-19-antikroppar på en arbetsplats kan göra det möjligt för arbetsgivare och arrangörer att mildra riskerna och göra bättre informerade val på både mikro- och makronivå.

Visa testsida

LumiraDx Connect

 • LumiraDx Connect är en smart, integrerad, uppkopplad plattform som använder den senaste molnbaserade teknologin tillsammans med LumiraDx Instrument.
 • LumiraDx Connect säkerställer en enkel, säker överföring av resultat från LumiraDx Instrument till Connect Manager.
 • Kan användas med mobiler, surfplattor eller datorer
VISA TESTSIDA

Vi fokuserar på kundupplevelsen och är fast beslutna att det ska blir rätt varje gång.

Anmäl ditt intresse nu

1: Michael J. Mina, etal., Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment, N Engl J Med 2020; 383:e120

2: Report of the„ „Bundesamt für Gesundheit Switzerland 2020 (tillgänglig på begäran)“

3: Kohmer et al., 2021. J Clin Med Jan 17;10(2):328.

4: Krüger et al. 2021 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.02.21252430v1)

5. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

6: Drain PK, Ampajwala M, Chappel C, et al. A Rapid, High-Sensitivity SARS-CoV-2 Nucleocapsid Immunoassay to Aid Diagnosis of Acute COVID-19 at the Point of Care: A Clinical Performance Study. Infect Dis Ther. 2021;10(2):753-761.

7: Linares et al, Panbio antigen rapid test is reliable to diagnose SARS-CoV-2 infection in the first 7 days after the onset of symptoms, J Clin Virol. Dec 2020; 133: 104659

8: Gannon C.K. Mak, Stephen S.Y. Lau, Kitty K.Y. Wong, Nancy L.S. Chow, C.S. Lau, Edman T.K. Lam, Rickjason C.W. Chan, Dominic N.C. Tsang, Evaluation of rapid antigen detection kit from the WHO Emergency Use List for detecting SARS-CoV-2, Journal of Clinical Virology, Volume 134, 2021, 104712, ISSN 1386-6532, https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104712.

9: Young S, Taylor SN, Cammarata CL, Varnado KG, Roger-Dalbert C, Montano A, Griego-Fullbright C, Burgard C, Fernandez C, Eckert K, Andrews JC, Ren H, Allen J, Ackerman R, Cooper CK. 2021. Clinical evaluation of BD Veritor SARS-CoV-2 point-of-care test performance compared to PCR-based testing and versus the Sofia 2 SARS antigen point-ofcare test. J Clin Microbiol 59:e02338-20. https://doi.org/10.1128/JCM.02338-20

10: Osterman, A., Baldauf, HM., Eletreby, M. et al. Evaluation of two rapid antigen tests to detect SARS-CoV-2 in a hospital setting. Med Microbiol Immunol 210, 65–72 (2021). https://doi.org/10.1007/s00430-020-00698-8

11. Labcorp EUA – Histogram of Cts, https://www.fda.gov/media/136151/download

12: Andrew Pekosz et al., Antigen-Based Testing but Not Real-Time Polymerase Chain Reaction Correlates With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Viral Culture, Clinical Infectious Diseases, 2021;, ciaa1706, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1706

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter