Innovativ förening av hastighet och noggrannhet

Hög känslighet, högt genomflöde och snabb molekylär
diagnostik på öppna RT-PCR-instrument.

RNA STAR Complete

SARS-CoV-2 RNA STAR Complete erbjuder hög känslighet, hög genomströmning och snabb direkt amplifiering inom 20 minuter för att stödja testkraven.
  • Baserat på in silico-analys bekräftar vi detektion av alla kända varianter i omlopp inklusive Omicron, Omicron B.2 och Delta
  • Validerat på multipla öppna RT-PCR-instrument med 96 brunnar

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

Dual-Target SARS-CoV-2 RNA STAR Complete är ett högkänsligt test som tack vare vår direktamplifieringsmetod kan identifiera förekomst SARS-CoV-2 av två markörer inom 20 min genom en detektion av två separata gen-markörer.

RNA STAR Complete

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete

LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete är ett högkänsligt test som tack vare vår direktamplifieringsmetod kan detektera förekomst av influenza A, influenza B, and SARS-CoV-2 inom 20 min.

RNA STAR Complete

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR reagents are for research use only and not for use in diagnostic procedures.

Not all products are available in all countries and regions. Please check with your local LumiraDx sales representative or distributor for availability in specific markets.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter