CRP Test

De LumiraDx CRP Test is een gebruiksvriendelijke, snelle microfluïdische immunoassay, bestemd voor snelle kwantificatie van CRP-concentraties in volbloed en plasma. Bij gebruik met het LumiraDx Platform levert de test binnen 4 minuten snelle, kwantitatieve resultaten op de zorglocatie op.

Voordelen van de test

De meting van CRP geeft informatie voor de detectie en evaluatie van infectie, weefselbeschadiging, ontstekingsziekten en gerelateerde aandoeningen.

  • Monstertypen: Vingerprik rechtstreeks (of via overbrengingsbuisje met lithiumheparine), veneus (lithiumheparine) of plasma (lithiumheparine)
  • Monstervolume: 20 μl
  • Hematocrietbepaling voor volbloedmonster om bereik 15-55% te controleren
  • Tijd tot resultaat: 4 minuten
  • Opslag bij kamertemperatuur

Testproces

In het instrument en de teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het instrument en de test bij elke testrun juist werken.

Het testproces bestaat uit een eenvoudige monsterafname met een vingerpriklancet, gevolgd door stapsgewijze begeleiding door het instrument, waarna binnen 4 minuten na aanbrengen van het monster een patiëntresultaat wordt gerapporteerd.

CRP Test Workflow

Prestaties van de test

De methodevergelijking is uitgevoerd met behulp van 2 lots Teststrips met plasmamonsters (lithiumheparine) afkomstig van patiënten die zich met symptomen van een luchtwegaandoening, ‑ontsteking of ‑letsel meldden op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen, in afdelingen voor acute zorg of in poliklinieken. Een vergelijking tussen 205 CRP-metingen met de LumiraDx CRP Test en de RCRP Flex®-assay op het Siemens Dimension® Xpand® Plus-systeem voor geïntegreerde chemie geanalyseerd door middel van Passing Bablok-regressie leverde de volgende statistische gegevens op: Helling = 1,00, intercept = -0,48, r = 0,99.

Er is een precisieonderzoek uitgevoerd op gehepariniseerd veneus plasma volgens een protocol op basis van CLSI EP5-A34. Het onderzoek werd uitgevoerd met 3 CRP-concentraties, waarbij elke concentratie werd getest in 1 run van 5 replicaten per dag, vijf dagen lang op 3 verschillende locaties. Het resultaat van het precisieonderzoek wordt hieronder samengevat:

CRP-concentratie (mg/L)Precisie binnen dag (%VC)Precisie tussen dagen (%VC)Precisie tussen locaties (%VC)Totale precisie (%VC)n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
NALEVINGSDOCUMENTEN

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen. 

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws