SARS-CoV-2
Ag Ultra Test

Binnen slechts 5 minuten betrouwbare resultaten met laboratorium kwaliteit.

Met de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test, die uitstekende prestaties en resultaten in slechts 5 minuten levert, kunt u nauwkeurig en met vertrouwen meer patiënten testen, klinische werkstromen optimaliseren en zonder vertraging helpen bij de triage van patiënten.

Voordelen van de test

 • Microfluïdische immunofluorescentieassay
 • Resultaten in 5 minuten
 • Optimaliseert de klinische werkstroom
 • Monstertype: neusuitstrijkje
 • Gemakkelijk te implementeren op de zorglocatie
  • Geen gekoelde opslag vereist: opslag bij kamertemperatuur (2-30 °C)
  • Klein en draagbaar instrument
  • Minimaal aantal verwerkingsstappen

Testproces

In het Instrument en de Teststrips zijn diverse kwaliteitscontroletests geïntegreerd om te waarborgen dat het Instrument en de Test bij elke testrun juist werken.

Het werkstroomproces bestaat uit een eenvoudige monstervoorbereiding samen met stapsgewijze begeleiding van het Instrument. Binnen 5 minuten na het aanbrengen van het monster wordt een patiëntresultaat gemeld.

Het werkstroomproces van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test bestaat uit een eenvoudige monstervoorbereiding samen met stapsgewijze begeleiding van het Instrument om een patiëntresultaat te melden

Prestaties van de test

In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4%* positieve overeenstemming versus RT-PCR zien bij personen met symptomen. 

PPA92.7%
NPA100%


*Ct < 34

Zie de productbijsluiter van LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool voor meer informatie

Hoge gevoeligheid bij patiënten met een Ct-waarde < 34 binnen 12 dagen sinds het ontstaan van symptomen – Spoor mogelijk besmettelijke verspreiders snel op.

In de onderstaande tabel worden de prestaties gegroepeerd naar Ct-waarde weergegeven, waaruit blijkt dat de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test een hoge gevoeligheid heeft bij patiënten met een Ct-waarde van < 34.

Monsters met Ct's boven 33-34 worden over het algemeen als niet-infectieus beschouwd1,  wat erop wijst dat de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test snel potentieel besmettelijke verspreiders kan opsporen.

GroupingNPPA
CT < 35 (all)3997.4%
Ct < 33 (all)3897.4%
Ct < 30 (all)3597.1%
Ct < 25 (all)25100.0%

Hoge gevoeligheid voor het detecteren van SARS-CoV-2 bij asymptomatische personen

In klinisch onderzoek liet de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 95,7% positieve overeenstemming versus RT-PCR zien in monsters afgenomen bij personen zonder symptomen of andere epidemiologische redenen voor verdenking van COVID-19.

Aangezien de Omicron-variant een veel hoger percentage asymptomatisch dragerschap vertoont dan andere varianten2, kan de hoge gevoeligheid van de LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test een belangrijk hulpmiddel zijn bij het doorbreken van de overdrachtketen. 

PPA 95.7%
NPA100%

Zie de productbijsluiter van LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra voor meer informatie

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

2. Garrett N, Tapley A, Andriesen J, et al. High Rate of Asymptomatic Carriage Associated with Variant Strain Omicron. Preprint. medRxiv. 2022;2021.12.20.21268130. Gepubliceerd op 14 jan. 2022. doi:10.1101/2021.12.20.21268130

NALEVINGSDOCUMENTEN

Niet alle producten zijn in alle landen en regio’s verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van LumiraDx naar de verkrijgbaarheid in specifieke landen.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws