CRP Test

LumiraDx CRP Test on helppokäyttöinen, nopea mikrofluidinen immunomääritys, joka on suunniteltu mittaamaan nopeasti kokoveren ja plasman CRP-pitoisuudet. LumiraDx Platform -alustalla suoritettuna, testi antaa nopeat, kvantitatiiviset testitulokset neljässä minuutissa vieritestinä.

Testin edut

CRP:n mittaaminen tarjoaa tiedot infektion, kudosvaurion, tulehdussairauksien ja niihin liittyvien sairauksien havaitsemiseen ja arviointiin.

  • Näytetyypit: Suora sormenpäänäyte (litiumhepariinisiirtopipetti), laskimoverinäyte (litiumhepariini) tai plasmanäyte (litiumhepariini)
  • Näytekoko: 20 μl
  • Hematokriitin määritys kokoverinäytteestä 15-55 % viitevälin varmistamiseksi
  • Aika tulokseen: 4 minuuttia
  • Säilytys huoneenlämmössä

Testin työnkulku

Instrument-laitteeseen ja testiliuskoihin on integroitu useita laadunvarmistustoimintoja varmistamaan, että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla.

Työnkulku koostuu yksinkertaisesta näytteenotosta sormenpäälansetilla sekä vaihe vaiheelta etenevästä Instrument-laitteen ohjeistuksesta sekä potilastuloksen raportoimisesta neljän minuutin kuluttua näytteen lisäämisestä.

CRP Test Workflow

Testin suorituskyky

Menetelmävertailu suoritettiin käyttämällä kolmea eri testiliuskaerää plasmanäytteillä (litiumhepariini), jotka olivat peräisin sairaalan ensiapuosastoilla, akuuttihoitoyksiköissä tai poliklinikoilla olevilta potilailta, joilla oli hengitystiesairauden oireita, tulehdus tai vamma. Vertailtaessa 205:tä CRP-mittausta, jotka tehtiin LumiraDx CRP -testillä sekä RCRP Flex® -määrityksellä analysoituna Siemens Dimension® Xpand® Plus Integrated Chemistry System -laitteistolla Passing Bablok -regression avulla tuotti seuraavat tilastot: kulmakerroin = 1,00, leikkauspiste = –0,48, r = 0,99.

Toistotarkkuustutkimus suoritettiin heparinisoidulla laskimoplasmalla CLSI EP5-A34 :ään perustuvan protokollan mukaisesti. Tutkimus tehtiin kolmella CRP-pitoisuudella, joista jokaisesta testattiin viittä replikaattia yhdessä analyysiajossa per vuorokausi, viiden vuorokauden ajan kolmessa eri tutkimuspaikassa. Seuraavassa on yhteenveto toistotarkkuustutkimuksen tuloksista:

CRP-pitoisuus (mg/l)Päiväkohtainen toistotarkkuus (CV-%)Päivien välinen toistotarkkuus (CV-%)Tutk.paikkojen välinen toistotarkkuus (CV-%)Kokonais CV-%n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
VAATIMUSTENMUKAISUUSASIAKIRJAT

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa eikä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. 

Parempaa terveyttäParemmat kokemuksetParemmat hoitotulokset

Terveemmän elämän tukena yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Mahdollistaa herkästi reagoivan, yksilöllisen hoitosuhteen potilaiden ja hoitotiimien välillä.

Kustannusten säätely ja vähentäminen terveydenhuollon budjettipaineiden helpottamiseksi.

Pysy ajantasalla

TILAA UUTISKIRJEEMME