INR Test

LumiraDx INR Test mittaa protrombiiniajan, joka ilmoitetaan kansainvälisenä normalisoituna suhdelukuna INR (International Normalized Ratio) yksittäisestä, suoraan sormenpäästä otetusta näytteestä – kaikki alle 90 sekunnissa*. Testiä käytetään potilaiden seurantaan, jotka ovat oraalisella antikoagulaatiohoidolla, K-vitamiiniantagonistilla(VKA). Analysoituna LumiraDx Instrument -laitteella, tulokset saadaan nopeasti vieritestinä.

Testin edut

INR on ensisijainen testi K-vitamiiniantagonistihoitoa (VKA) saavien potilaiden seurantaan. Nykyinen standardi INR:n seurannassa on testaus laboratoriossa. LumiraDx INR Test suoritetaan kuitenkin vieritestinä, mikä tarjoaa useita etuja laboratoriotesteihin verrattuna.

  • Parempi käytettävyys – vieritestissä – potilaan läsnäollessa
  • Nopeampi läpimenoaika laboratoriotestiin verrattuna – tulokset alle 90 sekunnissa*
  • Nopeampi diagnoosi ja hoidon hallinta parantavat hoitotuloksia
  • Vähemmän lähetteitä – vähentää erikoissairaanhoidon taakkaa
  • Tarkat ja täsmälliset – CV't <5 % ja korrelointi laboratorion Instrumentation Laboratory ACL Elite -referenssimenetelmään.
  • Testiliuskojen säilytys huoneenlämmössä

* Supraterapeuttinen INR-arvo >4,0: testituloksen saaminen voi kestää 90–180 sekuntia

Testin työnkulku

Instrument-laitteeseen ja testiliuskoihin on integroitu useita laatukontrolleja varmistamaan, että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla.

Työnkulku koostuu suoraan testiliuskalle lisättävästä yksittäisestä, sormenpäästä otetusta näytteestä sekä Instrument-laitteen vaiheittaisesta ohjaamisesta potilastuloksen ilmoittamiseksi.

INR Test Workflow

Testin suorituskyky

Kliinisessä OPTIMAL-tutkimuksessa LumiraDx INR Test korreloi hyvin laboratorion  Instrumentation Laboratory ACL Elite -referenssimenetelmän kanssa. Tutkimuksessa todettiin, että LumiraDx INR Test saatiin nopeat ja luotettavat INR-tulokset vieritestinä1.

In the OPTIMAL clinical trial, the LumiraDx INR Test correlated strongly with the Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratory reference method

LumiraDx INR Test on myös erittäin tarkka. Seuraavat tulokset edustavat keskimääräistä parillisten näytteiden toistettavuusprosenttia (CV%), kun useassa eri tutkimuskeskuksessa otettiin näytteet sekä suoraan sormenpäästä että siirtopipetillä.

Test Performance Table

1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Vaatimustenmukaisuusasiakirjat

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei saatavana Yhdysvalloissa.

Parempaa terveyttäParemmat kokemuksetParemmat hoitotulokset

Terveemmän elämän tukena yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Mahdollistaa herkästi reagoivan, yksilöllisen hoitosuhteen potilaiden ja hoitotiimien välillä.

Kustannusten säätely ja vähentäminen terveydenhuollon budjettipaineiden helpottamiseksi.

Pysy ajantasalla

TILAA UUTISKIRJEEMME