INR Test

LumiraDx INR Test mittaa protrombiiniajan, joka ilmoitetaan kansainvälisenä normalisoituna suhdelukuna INR (International Normalized Ratio) yksittäisestä, suoraan sormenpäästä otetusta näytteestä – kaikki alle 90 sekunnissa*. Testiä käytetään potilaiden seurantaan, jotka ovat oraalisella antikoagulaatiohoidolla, K-vitamiiniantagonistilla(VKA). Analysoituna LumiraDx Instrument -laitteella, tulokset saadaan nopeasti vieritestinä.

Testin edut

INR on ensisijainen testi K-vitamiiniantagonistihoitoa (VKA) saavien potilaiden seurantaan. Nykyinen standardi INR:n seurannassa on testaus laboratoriossa. LumiraDx INR Test suoritetaan kuitenkin vieritestinä, mikä tarjoaa useita etuja laboratoriotesteihin verrattuna.

  • Parempi käytettävyys – vieritestissä – potilaan läsnäollessa
  • Nopeampi läpimenoaika laboratoriotestiin verrattuna – tulokset alle 90 sekunnissa*
  • Nopeampi diagnoosi ja hoidon hallinta parantavat hoitotuloksia
  • Vähemmän lähetteitä – vähentää erikoissairaanhoidon taakkaa
  • Tarkat ja täsmälliset – CV't <5 % ja korrelointi laboratorion Instrumentation Laboratory ACL Elite -referenssimenetelmään.
  • Testiliuskojen säilytys huoneenlämmössä

* Supraterapeuttinen INR-arvo >4,0: testituloksen saaminen voi kestää 90–180 sekuntia

Testin työnkulku

Instrument-laitteeseen ja testiliuskoihin on integroitu useita laatukontrolleja varmistamaan, että Instrument-laite ja testi toimivat oikein jokaisella testikerralla.

Työnkulku koostuu suoraan testiliuskalle lisättävästä yksittäisestä, sormenpäästä otetusta näytteestä sekä Instrument-laitteen vaiheittaisesta ohjaamisesta potilastuloksen ilmoittamiseksi.

Testin suorituskyky

Kliinisessä OPTIMAL-tutkimuksessa LumiraDx INR Test korreloi hyvin laboratorion  Instrumentation Laboratory ACL Elite -referenssimenetelmän kanssa. Tutkimuksessa todettiin, että LumiraDx INR Test saatiin nopeat ja luotettavat INR-tulokset vieritestinä1.

LumiraDx INR Test on myös erittäin tarkka. Seuraavat tulokset edustavat keskimääräistä parillisten näytteiden toistettavuusprosenttia (CV%), kun useassa eri tutkimuskeskuksessa otettiin näytteet sekä suoraan sormenpäästä että siirtopipetillä.

  1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Tarkista paikalliselta LumiraDx:n myyntiedustajalta tai maahantuojalta saatavuus tietyillä markkina-alueilla. Ei saatavana Yhdysvalloissa.