En lab som alltid er "for hånden"

 

LumiraDx Platform

Introduksjon av vår LumiraDx Platform med høy sensitivitet

Et nestegenerasjons diagnostisk system for pasientnær analysering som kombinerer et lite, bærbart Instrument, mikrofluidiske Testkort, enkel, standardisert arbeidsflyt og sømløs, sikker digital tilkobling til skyen og sykehusets IT-systemer.

Raske resultater med laboratoriesammenlignbar ytelse

Benytter analyseringsmetoder som brukes i laboratorieanalysesystemer, til å gjøre helsepersonell i stand til å levere laboratoriesammenlignbar ytelse pasientnært  med resultater her og nå.

Bred analysemeny

Integrerer flere teknologier og prøvetyper i ett enkelt Instrument, slik at vi kan fortsette å utvikle en omfattende analysemeny for tilstander som diagnostiseres og håndteres i primærhelsetjenesten

Kostnadseffektiv

Erstatter flere pasientnære systemer med én enkelt Platform, noe som øker effektiviteten gjennom mindre opplæring, utstyr, vedlikehold og analysemateriell.

LumiraDxs nestegenerasjons Platform for pasientnær diagnostisering er utformet for å være rimelig og tilgjengelig for helsepersonell verden over og har til hensikt å styrke primærhelsetjenesten

Nyskapende
samfunnshelsetjenester med LumiraDx

Dunville Pharmacy, Dublin

 

Resultater for hånden

Laboratoriesammenlignbare resultater på noen få minutter fra et lite prøvevolum

Utforsk Instrument

Analysering på stedet

Tilbyr for tiden testmuligheter for COVID‑19-antigen og antistoff, D‑Dimer og INR, med over 30 analyser under utvikling på tvers av en rekke analyseteknologier, inkludert enzym-, immunologiske-, molekylær- og elektrolyttanalyser. Alle utført på én brukervennlig enhet.

LumiraDx Platform Testmeny

Godt tilkoblet

Vår nyeste skybaserte teknologi styrker helsepersonell med mulighet til  enkel datarapportering, analyser og beslutningsstøtte.

Utforsk tilkoblingsmuligheter

Vår Platform er utformet for å være kostnadseffektiv og tilgjengelig i pasientnære miljøer
  • Akuttmottak/legevakt
  • Primærhelsetjenesten
  • Helseklinikk
  • Apotek

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.