Åndsverk

Patenter

LumiraDx-produkter kan være dekket av ett eller flere av følgende patenter og patentsøknader:

LumiraDx Platform (Instrument og Testkort)

JP6016168B, US20130309778, CN103097029, IN1657/DELNP/2013, PCT/GB2017/051946, ARP170101903, TW106123057

LumiraDx diagnostiske analyser

EP2613881, US9919313, JP6016168B, US9341620 CN103348245m EP2673643, JP5922153, US20130309778, CN103097029, IN1657/DELNP/2013, PCT/GB2017/051946, ARP170101903, TW106123057, CN103097029, IN1657/DELNP/2013, PCT/GB2017/051946, ARP170101903, TW106123057, US20160320374A1, IN5321/DELNP/2013, GB1815278.5

LumiraDx smart tilkobling:

LumiraDx Connect Hub

US9848386, US8606338, US8150424, US7937121, US7466979, US7187924

LumiraDx Engage

US9848386, US8606338, US8150424, US7937121, US7466979, US7187924

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.