Den diagnostiske delen
av pleie

Personer som lever med langvarige tilstander, kan spille en betydelig rolle i behandling og forbedring av sin egen helse.Mer kontroll til pasienten

LumiraDx’ produkter for den diagnostiske delen av pleie muliggjør støttet egenbehandling ved å levere behandlingsprogrammer som er trygge og enkle å bruke, og som gir den enkelte kunnskapen, ferdighetene og selvtilliten de trenger for å drive egenbehandling under veiledning av behandlingsteamet.

Vi bringer sammen den beste teknologien, kliniske kunnskapen og utdanningen til å designe løsninger for støttet egenbehandling som i første omgang er fokusert på koagulasjonsadministrasjon, men som i fremtiden vil inkludere andre tilstander og behandlingsområder som diabetes, KOLS og hjertesvikt.

Les mer om dette området på vårt nettsted for Care Solutions.

Klikk her

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.