DataWell

Som et eksempel på våre smarte tilkoblingsløsninger har LumiraDx samarbeidet med Health and Social Care Partnership og Greater Manchester Academic Health Science Network (GM AHSN) for å støtte DataWell-prosjektet.

DataWell er en nyskapende datadelingsløsning på tvers av flere leverandører i Stor-Manchester i Storbritannia. Det er en viktig del av Stor-Manchesters desentralisering og visjon for å bedre helsen til sine 2,8 millioner innbyggere og komplimenterer eksisterende systemer i primær- og sekundærhelsetjenesten og kommunene. Ved å levere en enhetlig åpen arkitektur for interoperabilitet med gamle og nye tredjepartssystemer bidrar DataWell til å øke hastigheten og kvaliteten på behandlingen, forbedre sikkerheten og oppmuntre pasienter til å ta mer kontroll over sin egen behandling.

LumiraDx samarbeider med eksisterende informasjonssystemer hos NHS og sosialtjenester som inneholder pasient- og klientjournaler på en trygg og sikker måte, for å bistå autorisert helse- og pleiepersonell med å se spesifikk informasjon i disse journalene når de har behov for det, for diagnose og behandling av en pasient.

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.