Knowledge
Center

Velkommen

til LumiraDx Knowledge Center

    

hvor du kan finne evidensbasert informasjon om pasientnær analysering og den diagnostiske delen av pleie levert av eksperter i sine respektive fagfelt.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.