D-Dimer Test

LumiraDx D-Dimer Test er en brukervennlig immunologisk analyse med fluorescens laget for rask kvantifisering av D-Dimer-nivåer i humant fullblod og plasma på behandlingsstedet. Den er den første kvantitative mikrofluidiske immunologiske analysen av sitt slag, og gir et presist og nøyaktig D-Dimer-resultat fra én enkelt direkte kapillærblodprøve på bare 6 minutter.

LumiraDx D-Dimer Test er en in vitro-diagnostisk analyse for kvantitativ bestemmelse av D-Dimer i humant fullblod (kapillærprøver og veneprøver tilsatt natriumsitrat) og plasmaprøver tilsatt natriumsitrat. Analysen kan brukes som et hjelpemiddel i vurdering og diagnose av pasienter med mistenkt venøs tromboembolisme (VTE) som dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE).

Analysens fordeler

LumiraDx D-Dimer Test forbedrer effektiviteten i primær- og sekundærhelsetjenester ved å tilby rask vurdering av pasienter som har symptomer på dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE).

  • Raske, nøyaktige, kvantitative resultater på bare 6 minutter
  • Prøvetaking med direkte fingerstikk
  • Kun 15 µl prøvevolum kreves
  • Oppbevaring av Testkort ved romtemperatur
  • Presisjon:  ≤11,1 % CV

Analysens arbeidsflyt

Instrument og Testkortene er integrert med flere kvalitetskontroller for å sikre at Instrument og testen fungerer riktig for hver eneste analyse.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøvetaking med en fingerstikklansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på 6 minutter fra prøvepåføring.

Arbeidsflytprosessen består av en enkel prøvetaking med en fingerstikklansett etterfulgt av trinnvis veiledning fra Instrument for å rapportere et pasientresultat på 6 minutter fra prøvepåføring.

Analysens ytelse

Metodesammenligning

Metodesammenligningen ble utført ved bruk av plasmaprøver fra pasienter (n = 327, område = 60-4515μg/L FEU (0,060-4,515mg/L FEU). En sammenligning av 1767 D-Dimer-målinger med LumiraDx D-Dimer Test og VIDAS Exclusion II D-Dimer-analysen ga følgende statistikk: Slope = 1,02; Intercept = 21; r = 0,92.

Presisjon

Det ble utført en presisjonsstudie på sitrert venøst plasma i samsvar med en protokoll basert på CLSI EP5-A3. Studien ble utført med 3 nivåer av D-Dimer, hvorav hvert nivå ble analysert i 2 kjøringer av 2 replikater per dag i tjue dager.

D-Dimer konsentrasjon
(μg/L FEU)
D-Dimer konsentrasjon
(mg/L FEU)
Presisjon innen serie
(% CV)
Presisjon innen dag
(% CV)
Presisjon mellom dager
(% CV)
Total presisjon (% CV)n
2910,2919,811,10,011,180
5520,5529,49,42,59,780
17901,79010,110,10,710,280
Samsvarsdokumenter

Ikke alle produkter er tilgjengelig i alle land og regioner. Kontroller tilgjengeligheten i bestemte markeder med din lokale LumiraDx salgsrepresentant eller distributør. Ikke tilgjengelig i USA.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.