Innovativ fusjon av hastighet og nøyaktighet

Høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og rask molekylær
diagnostikk på åpne RT-PCR-instrumenter.

RNA STAR Complete

SARS-CoV-2 RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høyt volum og rask direkte amplifikasjon innen 20 minutter for å støtte analysebehov.
  • Basert på in silico-analyse bekrefter vi dekteksjon av alle kjente varianter i sirkulasjon, inkludert omikron, omikron B.2 og delta
  • Validert på flere åpne RT-PCR-instrumenter med 96 brønner

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

Dual-Target SARS-CoV-2 RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og hurtig direkte amplifikasjon innen 20 minutter ved samtidig å detektere to genmarkører for å identifisere tilstedeværelsen av SARS-CoV-2.

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete

The LumiraDx SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete tilbyr høy sensitivitet, høy gjennomstrømning og hurtig direkte amplifikasjon for samtidig deteksjon og differensiering av influensa A, influensa B og SARS-CoV-2 innen 20 minutter.

SARS-CoV-2 & Flu A/B RNA STAR Complete

LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR reagents are for research use only and not for use in diagnostic procedures.

Not all products are available in all countries and regions. Please check with your local LumiraDx sales representative or distributor for availability in specific markets.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.