Videns
center

Velkommen

til LumiraDx videnscenter

    

Hvor du kan finde evidensbaserede oplysninger om patientnær analyse og … diagnostik baseret behandling, der leveres af eksperter inden for deres respektive områder.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder