Small in one

Bred menu af lab sammenlignelige resultater på en enkelt, bærbar diagnostisk platform

Resultater, hvor du har brug for dem

  • Enkelt og intuitivt interface med trinvist analyseworkflow
  • Vejer kun 1,1 kg, benytter genopladeligt batteri eller netstrøm og transporteres direkte til patienten
  • Integrerer forskellige teknologier og prøvetyper i et enkelt Instrument
  • Laboratoriesammenlignelige resultater på få minutter på behandlingsstedet

Optimal nøjagtighed

  • Positionssensorer på kortet
  • Præcis prøvefluidisk kontrol
  • Måler fluorescens
  • Systemkontroller dækker kortpositionering, elektronik, optik, temperatur, hæmatokrit og udløb af Testkort
  • Enzymanalyse og immunoassay på en enkelt platform
  • Øjeblikkelig overførsel af lotkalibreringsfil til Instrument ved hjælp af RFID-mærkat
BRUGERDOKUMENTATION TIL LUMIRADX PLATFORM

Compliance dokumenter

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx-salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder