NT-proBNP Test

LumiraDx NT-proBNP Test er den eneste kvantitative NT-proBNP Test med direkte fingerprik, der er tilgængelig i dag*.

LumiraDx NT-proBNP Test, som er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse udviklet til hurtig kvantificering af NT-proBNP-niveauer i fuldblod og plasma, giver pålidelige kvantitative resultater på kun 12 minutter på behandlingsstedet.

Testens fordele

Målingen af ​​NT-proBNP hjælper med at diagnosticere personer, der mistænkes for at have kongestivt hjertesvigt (også kaldet hjertesvigt).

  • Nøjagtige resultater som opnået på et laboratorium
  • Tid til resultat: 12 minutter
  • Intet behov for flebotomi – Påføring af prøve fra direkte fingerprik tilgængelig
  • Prøvetyper: Direkte fingerprik (eller med overførselsrør med lithium-heparin) vene (lithium-heparin) eller plasma (lithium-heparin)
  • Prøvestørrelse: 20 μL
  • Hæmatokritkorrektion for fuldblodsprøver
  • Opbevaring ved stuetemperatur (2–30°C)

LumiraDx NT-proBNP Test er en smart, automatiseret, yderst bærbar løsning designet til at forbedre adgangen og brugervenligheden i samfundsbaserede sundhedsmiljøer uden behovet for flebotomi.

Testarbejdsgang

Instrumentet og Testkort er integrerede med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Test fungerer korrekt til hver testkørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøvetagning med en fingerpriklancet efterfulgt af trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat efter 12 minutter fra prøveplacering.

NT-proBNP Workflow-DA

Testens ydeevne

Metodesammenligning

En metodesammenligning blev udført i hepariniseret venøst plasma ved brug af 3 partier Testkort og 659 prøver. Hver prøve testet på LumiraDx Platform blev sammenlignet med plasma testet med Roche cobas Elecsys® proBNP II-analysen. Dataene blev analyseret med Passing-Bablok-regression.

Metodesammenligning
Hældning 0,86
Skæringspunkt -4,12
r 0,97

Præcision

En præcisionsundersøgelse blev udført i hepariniseret venøst plasma ved brug af 2 koncentrationer af NT-proBNP. Hver koncentration blev testet i 1 kørsel af 5 replikater om dagen, i 5 dage på 3 klinikker ved at bruge 3 partier Testkort. Resultaterne af præcisionsundersøgelsen er opsummeret nedenfor:

NT-proBNP-koncentration (pg/mL og ng/mL)Præcision inden for dag (%CV)Præcision mellem dage (%CV)Præcision mellem forsøgssteder (%CV)Samlet præcision (%CV)n
100-1508.40,04.39,475
800-120010.40,06.012.075

*Som oplyst på publiceringstidspunktet – 10 . marts 2023

COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder