NT-proBNP Test

LumiraDx NT-proBNP testen er en brugervenlig, hurtig mikrofluidisk immunanalyse designet til hurtig kvantificering af NT-proBNP i humane kapillære og venøse fuldblods- og plasmaprøver (Lithium Heparin). LumiraDx NT-proBNP testen, der bruges med LumiraDx Platform, giver hurtige, pålidelige resultater på omkring 12 minutter og er patientnær.

Testens fordele

Målingen af NT-proBNP hjælper med at diagnosticere personer, der mistænkes for at have kongestivt hjertesvigt (også kaldet hjertesvigt).

  • Prøvetyper: Direkte fingerprik (eller med overførselsrør med lithium-heparin) vene (lithium-heparin) eller plasma (lithium-heparin)
  • Prøvestørrelse: 20 μL
  • Hæmatokritbestemmelse til blodprøven for at sikre område mellem 25-55 %
  • Tid til resultat: 12 minutter
  • Opbevaring ved stuetemperatur
COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. 

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder