SARS-CoV-2
Ag Ultra Test

Laboratoriesammenlignelige resultater på kun 5 minutter.

Med fremragende ydeevne og resultater på kun 5 minutter gør LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test dig i stand til præcist og sikkert at teste flere patienter, optimere klinikkens arbejdsgange og hjælpe med at triagere patienter uden forsinkelse.

Testens fordele

 • Mikrofluidisk immunfluorescensanalyse
 • Resultater på 5 minutter
 • Optimerer den kliniske arbejdsgang
 • Prøvetype: Nasal podepindsprøve
 • Let at implementere i patientnære omgivelser
  • Nedkølet opbevaring ikke påkrævet: opbevaring ved stuetemperatur (2-30°C)
  • Lille og bærbart Instrument
  • Minimale håndteringstrin

Testarbejdsgang

Instrumentet og Testkortene er integrerede med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Testen fungerer korrekt til hver testkørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøveforberedelse sammen med trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat på under 5 minutter fra prøveplacering.

Arbejdsgangsprocessen for LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test består af en simpel prøveforberedelse sammen med trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat

Testens ydeevne

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4 %* positiv overensstemmelse sammenlignet med RT-PCR fra personer med symptomer. 

PPA92.7%
NPA100%


*Ct <34

Se produktindlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool for flere oplysninger

Høj sensitivitet hos personer med en Ct-værdi <34 inden for 12 dage efter symptomdebut – Identificerer hurtigt potentielt smitsomme spredere.

Den følgende tabel viser ydeevnen grupperet efter Ct-værdi, hvilket illustrerer, at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test har høj sensitivitet hos patienter med en Ct-værdi på <34.

Prøver med CT-værdier over 33-34 anses generelt for at være ikke-infektiøse,1 hvilket indikerer, at LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test hurtigt kan identificere potentielt smitsomme spredere.

GroupingNPPA
CT < 35 (all)3997.4%
Ct < 33 (all)3897.4%
Ct < 30 (all)3597.1%
Ct < 25 (all)25100.0%

Høj sensitivitet for påvisning af SARS-CoV-2 hos asymptomatiske personer

I kliniske studier viste LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 95,7 % positiv overensstemmelse sammenlignet med RT-PCR i prøver, der blev indsamlet fra personer uden symptomer eller andre epidemiologiske grunde til at mistænke COVID-19.

Med omikron-varianten, der udviser en meget højere forekomst af asymptomatisk smitte sammenlignet med andre varianter2, kan den høje sensitivitet af LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test være et vigtigt redskab til at bryde transmissionskæden. 

PPA 95.7%
NPA100%

Se produktindlægssedlen til LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra for flere detaljer

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

2. Garrett N, Tapley A, Andriesen J, et al. High Rate of Asymptomatic Carriage Associated with Variant Strain Omicron. Preprint. medRxiv. 2022;2021.12.20.21268130. Published 2022 Jan 14. doi:10.1101/2021.12.20.21268130

COMPLIANCE DOKUMENTER

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder