D-Dimer Test

LumiraDx D-Dimer Test er en brugervenlig fluorescensimmunanalyse til hurtig kvantificering af D-Dimer-niveauer i humant fuldblod og plasma på behandlingsstedet. Den kvantitative mikrofluidiske immunanalyse er den første af sin art. Den giver præcise og nøjagtige D-Dimer-resultater fra en enkelt blodprøve fra et direkte fingerprik på kun 6 minutter.

LumiraDx D-Dimer Test er en in vitro-diagnostisk analyse til kvantitativ bestemmelse af D-Dimer i humane fuldblods- (kapillært fingerprik og natriumcitratbehandlede venøse) og natriumcitratbehandlede plasmaprøver. Analysen kan anvendes som en hjælp i vurderingen og diagnosen af patienter med mistanke om venøs thromboembolisme (VTE) som f.eks. dybtliggende venetrombose (DVT) og pulmonær embolisme (PE).

Analysens fordele

LumiraDx D-Dimer Test øger effektiviteten i primære og sekundære behandlingsmiljøer i kraft af dens evne til at give hurtige vurderinger af patienter, der udviser symptomer på dybtliggende venetrombose (DVT) og pulmonær embolisme (PE).

  • Hurtige, nøjagtige, kvantitative resultater på kun 6 minutter
  • Prøvetagning med direkte fingerprik
  • Kræver kun 15µl prøvemængde
  • Opbevaring af Testkort ved stuetemperatur
  • Præcision:  ≤11,1% CV

Testarbejdsgang

Instrument og Testkort er integreret med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Analysen fungerer korrekt til hver analysekørsel.

Arbejdsgangsprocessen består af en simpel prøvetagning med en fingerpriklancet efterfulgt af trinvis vejledning af Instrumentet til at rapportere et patientresultat efter 6 minutter fra prøveplacering.

The D-Dimer test workflow process is comprised of a simple sample collection with a fingerstick lancet followed by step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result in 6 minutes from sample application.

Analysens ydeevne

Metodesammenligning

Metodesammenligningen blev udført med plasmaprøver fra patienter (n = 327, område = 60-4515μg/L FEU (0,060-4,515mg/L FEU) [Fibrinogen ækvivalente enheder]). En sammenligning mellem 1767 målinger af D-Dimer med LumiraDx D-Dimer Test og VIDAS Exclusion II D-Dimer-analysen gav følgende statistiske resultater: Hældning = 1,02, skæringspunkt = 21, r = 0,92.

Præcision

Der blev udført en præcisionsundersøgelse i citratbehandlet veneplasma efter en protokol baseret på CLSI EP5-A3. Undersøgelsen blev udført med 3 niveauer af D-Dimer, hver blev testet i 2 kørsler af 2 replikater om dagen, i tyve dage.

D-Dimer
koncentration
(μg/L FEU)
D-Dimer
koncentration
(mg/L FEU)
Præcision
inden for
kørsel
(% CV)
Præcision
inden for
dag
(% CV)
Præcision
mellem dage
(% CV)
Samlet
Præcision
(% CV)
n
2910,2919,811,10,011,180
5520,5529,49,42,59,780
17901,79010,110,10,710,280
Compliancedokumenter

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder