INR Test

LumiraDx INR Test måler prothrombintid rapporteret som International Normalized Ratio (INR) fra en enkelt, direkte blodprøve taget med fingerprik – alt sammen på under 90 sekunder*. Analysen anvendes til monitorering af patienter i antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonister (VKA). Analysen, der bruges med LumiraDx Instrument, giver hurtige resultater på behandlingsstedet.

Testfordele

INR er den foretrukne analyse til monitorering af patienter i behandling med vitamin K-antagonister (VKA). Laboratorieanalyse er den nuværende standardmetode til monitorering af INR. LumiraDx INR Test udføres imidlertid på behandlingsstedet, hvilket giver flere fordele i forhold til laboratorieanalyse.

  • Mere brugervenlig – analyse på stedet – ved patientens side
  • Hurtigere ekspeditionstider sammenlignet med laboratorieanalyse – resultater på mindre end 90 sekunder*
  • Hurtigere diagnosticering og behandlingsstyring fører til bedre kliniske resultater
  • Færre antal henvisninger – reducerer byrden ved sekundær pleje
  • Præcis & nøjagtig – CV <5 % og korrelation med laboratoriereferencemetoden fra Instrumentation Laboratory ACL Elite
  • Opbevaring af Testkort ved stuetemperatur

* Supraterapeutisk INR analyseresultat > 4,0 kan tage 90-180 sekunder

Testarbejdsgang

Instrument og Testkort er integreret med flere Kvalitetskontrol-tjek for at sikre, at Instrumentet og Analysen fungerer korrekt til hver analysekørsel.

Arbejdsgangen består af et enkelt fingerprik og direkte placering på Testkortet sammen med trinvis vejledning af Instrumentet til rapportering af et patientresultat.

INR Test Workflow

Testydeevne

I det kliniske forsøg, OPTIMAL, korrelerede LumiraDx INR Test stærkt med laboratoriereferencemetoden fra Instrumentation Laboratory ACL Elite. Forsøget viste, at LumiraDx INR Test gav hurtige og pålidelige INR-resultater på behandlingsstedet1.

In the OPTIMAL clinical trial, the LumiraDx INR Test correlated strongly with the Instrumentation Laboratory ACL Elite laboratory reference method

LumiraDx INR Test er også meget præcis. Følgende resultater angiver middelværdien i par for repræsentativ %CV for både direkte placering og placering vha. overførselsrør indsamlet på flere forskellige teststeder.

INR Test Performance Table

1. Tait RC, Hung A, Gardner RS. Performance of the LumiraDx Platform INR Test in an Anticoagulation Clinic Point-of-Care Setting Compared With an Established Laboratory Reference Method. Clin Appl Thromb Hemost. 2019.  

Compliancedokumenter

Ikke alle produkter fås i alle lande og områder. Henvend dig til en lokal LumiraDx salgsrepræsentant eller distributør vedrørende tilgængelighed på specifikke markeder. Fås ikke i USA.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder