LumiraDx-platformssoftwarelicens

LumiraDx UK Ltd

LumiraDx-platformssoftwarelicens

Gældende fra januar 2020

Denne licensaftale (sammen med LumiraDx UK Ltd’s databeskyttelsespolitik) (“Licens”) er en juridisk aftale mellem Organisationen (som defineret nedenfor) og LumiraDx UK Ltd, et selskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 09206123, med registreret adresse på 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ (”LumiraDx, vi eller os”) og regulerer Organisationens brug af:

 • Instrumentsoftwaren (som defineret nedenfor)
 • Connect Manager, når Organisationen har downloadet en kopi af Connect Manager til sin mobilenhed eller tilgået Connect Manager (alle som defineret nedenfor) gennem en webstedsbrowser
 • Tjenesterne (som defineret nedenfor)
 • Dokumentationen (som defineret nedenfor).

LumiraDx licenserer Connect Manager til Organisationen på grundlag af denne licens og med forbehold for eventuelle regler eller politikker, der pålægges af en appstore-udbyder eller -operatør fra hvis websted Organisationen downloader Connect Manager (”Appstore-regler”).

VIGTIG MEDDELELSE:

Ved at bruge Instrumentsoftwaren og/eller Connect Manager eller markere feltet ”Accept”, bekræfter Organisationen og dennes brugere, at de accepterer vilkårene i denne licens. Organisationen er ansvarlig for at sikre, at dennes brugere overholder vilkårene i denne licens. Denne licens omfatter, især, ansvarsbegrænsninger i punkt 11.

1.    FORTOLKNING

1.1    Definitionerne og reglerne for fortolkning i dette punkt gælder generelt og i denne licens:

Hverdag: En dag andet end en lørdag, søndag eller helligdag i England, hvor banker i London holder åbent.

Fortrolige oplysninger: Alle oplysninger, der skriftligt er blevet udpeget som fortrolige af en af parterne, eller som bør betragtes som fortrolige (uanset hvordan de formidles eller hvilket medie, de opbevares på), herunder oplysninger, der ville eller sandsynligvis ville have en skadelig indvirkning på en persons kommercielle interesser, enhver af parternes forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder, knowhow, samt alle personoplysninger og følsomme oplysninger inden for betydningen angivet i databeskyttelseslovgivningen.

Connect Manager: online-softwarekomponenten kendt som Connect Manager (og alle opdateringer eller tilføjelser til den), som ejes og licenseres af LumiraDx og kan bruges i forbindelse med det diagnostiske instrument ved betjening i en administreret tilstand. 

Databeskyttelseslovgivning: Den Generelle Forordning om Databeskyttelse ((EU) 2016/679) (”GDPR”) og alle nationale implementerende love, forordninger og afledt lovgivning, Databeskyttelsesloven af 2018, EU’s Databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF, Forordningen om Efterforskningsbeføjelser af 2000, Telekommunikationsforordningerne (lovlig forretningspraksis) (aflytning af telekommunikation) af 2000, Direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, Forordningerne af 2003 om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (EF-direktiv), samt alle gældende love og forordninger vedrørende behandling af personoplysninger og privatlivets fred, herunder, hvis relevant, vejledninger og adfærdskodekser udstedt af Informationskommissæren.

Dataansvarlig: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR. 

Databehandler: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR. 

Diagnostisk instrument: Det diagnostiske instrument, der leveres af LumiraDx til Organisationen. 

Dokumentation: Fysisk og elektronisk dokumentation tilvejebragt af LumiraDx, som vedrører LumiraDx-platformssoftwaren. 

FOIA: Loven om informationsfrihed af 2000 og eventuel afledt lovgivning, der implementeres i henhold til denne lov fra tid til anden sammen med eventuelle vejledninger og/eller adfærdskodekser, der udstedes af Informationskommissæren eller relevant ministerium i forbindelse med en sådan lovgivning.

Instrumentsoftware: Enhver softwarekomponent installeret på det diagnostiske instrument (og alle opdateringer eller tilføjelser til den), som ejes og licenseres af LumiraDx. 

Immaterielle rettigheder: Patenter, brugsmodeller, rettigheder til opfindelser, ophavsrettigheder og beslægtede og relaterede rettigheder, varemærker og servicemærker, firmanavne og domænenavne, præsentations- og designrettigheder, rettigheder i forbindelse med goodwill og rettigheden til at sagsøge for falsk markedsføring eller illoyal konkurrence, rettigheder til design, databaserettigheder, rettigheder til at bruge, samt rettigheder til at beskytte fortroligheden af, fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder), og alle andre immaterielle rettigheder, i hvert enkelt tilfælde uanset om de er registrerede eller ej, og herunder alle ansøgninger om, og rettigheder til ansøge om og få tildelt, fornyelser eller forlængelser af, og rettigheder til at påberåbe sig prioritet med hensyn til, sådanne rettigheder, samt alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i en hvilken som helst del af verden.

Open Source-software: Open source-software, som defineret af Open Source-initiativet (http://opensource.org) eller Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

Organisation: Den juridiske enhed, der anmoder om en licens til at bruge LumiraDx-platformssoftwaren fra LumiraDx, som fungerer som dataansvarlig. 

LumiraDx-koncernen: Betyder LumiraDx, ethvert datterselskab eller holdingselskab fra tid til anden af LumiraDx, og ethvert datterselskab fra tid til anden af et holdingselskab af det pågældende selskab. Hvert selskab i LumiraDx-koncernen er medlem af LumiraDx-koncernen og betegnelsen ”LumiraDx-koncernselskab” skal fortolkes i overensstemmelse hermed. 

LumiraDx-platformssoftware: Instrumentsoftwaren og Connect Manager. 

Administreret tilstand: Brugen af det diagnostiske instrument og instrumentsoftwaren med Connect Manager, som gør det muligt for Organisationen at overføre patientdata til Connect Manager. 

Mobilenhed: Organisationens mobiltelefon eller håndholdte enhed. 

Normal åbningstid: kl. 9.00 til 17.00 lokal britisk tid, hver hverdag.

Patient(er): En enkeltperson eller enkeltpersoner, der får adgang til pleje-/medicinske tjenester fra en relevant Organisation.

Patientoplysninger: De kliniske oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, personoplysninger), der indsamles af Organisationen i forbindelse med behandling af patienter, som indtastes af dens brugere i LumiraDx-platformssoftwaren. 

Personoplysninger: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR.

Anmodning om oplysninger: Betyder en anmodning om oplysninger eller en sandsynlig anmodning i henhold til FOIA. 

Tjenester: Alle tjenester, der er tilgængelige via Connect Manager, samt indholdet, som LumiraDx leverer til Organisationen gennem den. 

Brugere: Enhver, der er bemyndiget af Organisationen til at bruge LumiraDx-platformssoftwaren, hvilket omfatter dennes medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter (navnligt klinikere).

1.2    Overskrifter i punkter, bilag og afsnit skal ikke påvirke fortolkningen af denne licens.

1.3    Bilagene udgør en del af denne licens og skal have virkning, som om de var angivet fuldt ud i brødteksten af denne licens. Alle henvisninger til denne licens omfatter bilagene.

1.4    Alle ord, der følger betegnelserne, herunder: omfatter, især, for eksempel, eller alle lignende betegnelser, skal fortolkes som illustrative og skal ikke begrænse betydningen af ordene, beskrivelsen, definitionen, sætningen eller betegnelsen, der går forud for de pågældende betegnelser.

2.    INSTALLATION

LumiraDx skal sikre, at en kopi af instrumentsoftwaren er forudinstalleret på hvert det diagnostiske instrument.

3.    TILDELING AF LICENS

3.1    Som modydelse for, at Organisationen accepterer at overholde vilkårene i denne licens, tildeler LumiraDx hermed Organisationen, og brugerne, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne og dokumentationen inden for deres Organisation i det område, hvor de er bemyndigede til at bruge det diagnostiske instrument til behandling af patienter, i den periode, hvorunder Organisationen anvender det diagnostiske instrument, medmindre det opsiges i overensstemmelse med denne licens.

3.2    LumiraDx har til enhver tid ret til at deaktivere alle adgangskoder, uanset om de er valgt af Organisationen eller tildelt af LumiraDx, hvis Organisationen, eller brugerne, efter dets rimelige skøn har undladt at overholde ethvert af vilkårene i denne licens.

3.3    Organisationen kan modtage opdateringer af LumiraDx-platformssoftwaren, som omfatter indarbejdelse af ”patches” og fejlrettelser fra tid til anden.

3.4    Organisationen skal kun:

(a)    Give brugere tilladelse til at bruge LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne og dokumentationen, hvis de er over 18 år gamle.

(b)    Bruge LumiraDx-platformssoftwaren og tjenesterne i forbindelse med et diagnostisk instrument leveret af LumiraDx.

(c)    Bruge dokumentationen til at understøtte sin brug af LumiraDx-platformssoftwaren og tjenesterne som angivet i punkt 3.5(a) og 3.5(b).

3.5    Organisationen skal ikke, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne licens eller som tilladt ved lov:

(a)    Kopiere LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen.

(b)    Give adgang til eller stille LumiraDx-platformssoftware, tjenesterne eller dokumentationen til rådighed til nogen uden for Organisationen.

(c)    Udleje, lease, underlicensere, distribuere, udlåne, oversætte, fusionere, tilpasse eller ændre LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen.

(d)    Foretage ændringer til hele eller en hvilken som helst del af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen.

(e)    Tillade, at LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen eller en hvilken som helst del kombineres med, eller indarbejdes i, eventuelle andre programmer eller dokumentation uden at indhente forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx.

(f)    Afmontere, dekompilere, foretage reverse engineering af eller skabe afledte værker baseret på hele eller en hvilken som helst del af LumiraDx-platformssoftwaren eller tjenesterne.

(g)    Tilgå hele eller en hvilken som helst del af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen for at bygge et produkt, der konkurrerer med LumiraDx-platformssoftwaren eller tjenesterne.

(h)    Tilvejebringe eller på anden måde stille LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen til rådighed, helt eller delvist (herunder objekt- og kildekode), i enhver form for nogen person, bortset fra som angivet i punkt 3, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx.

(i)    Overføre eller sælge et diagnostisk instrument, hvorpå instrumentsoftwaren er installeret, til en tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx. (samlet benævnt ”Licensbegrænsningerne”).

3.6    Organisationen skal ikke:

(a)    Bruge LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen på en ulovlig måde, til et ulovligt formål, eller på en måde, der er i strid med denne licens, eller handle svigagtigt eller ondsindet, f.eks. ved at hacke ind i eller indsætte ondsindet kode, herunder virusser eller skadelige data i Connect Manager, tjenesterne eller dokumentationen eller et operativsystem.

(b)    Bruge LumiraDx-platformssoftwaren til nogen andre formål end testning, der udføres i forbindelse med brug af det diagnostiske instrument i et fagligt miljø.

(c)    Krænke LumiraDx’ immaterielle rettigheder eller dem tilhørende en tredjepart i forbindelse med dens brug af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen (i det omfang en sådan brug ikke er tilladt i henhold til denne licens).

(d)    Overføre noget materiale, der er injurierende, stødende eller på anden måde uacceptabelt i forhold til dens brug af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen.

(e)    Bruge LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere LumiraDx’ systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere.

(f)    I henhold til punkt 12.2(d), ikke indsamle eller høste nogen oplysninger eller data fra Connect Manager, tjenesterne eller dokumentationen (samlet benævnt ”Begrænsningerne vedrørende acceptabel brug”).

3.7    LumiraDx skal følge sine arkiveringsprocedurer for patientdata, der behandles af Connect Manager (som angivet i dets sikkerhedskopi-politik, hvoraf en kopi er tilgængelig efter anmodning). I tilfælde af et hændeligt eller ulovligt tab, en skade, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til patientdata, vil LumiraDx underrette Organisationen uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på hændelsen. Organisationens eneste og eksklusive retsmiddel skal være LumiraDx’ rimelige kommercielle bestræbelser på at gendanne patientdataene fra den seneste sikkerhedskopi. LumiraDx er ikke ansvarlig for et tab, en tilintetgørelse, ændring eller videregivelse af patientdata, der forårsages af en tredjepart, med undtagelse af en tredjepartsbehandler, der er ansat af LumiraDx til behandlingen af patientdata i overensstemmelse med punkt 4.6.

4.    DATABESKYTTELSE

4.1    Hver part skal på behørig vis overholde alle deres forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som opstår i forbindelse med denne licens. Dette punkt 4.1 er i tillæg til, og fritager, fjerner eller erstatter ikke en parts forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

4.2    Organisationen er eneansvarlig for patientdataene. I henhold til dette punkt 4 har LumiraDx ingen rettigheder i patientdataene.

4.3    LumiraDx behandler personoplysninger vedrørende Organisationens medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter i overensstemmelse med dets databeskyttelsespolitik, som vist på dets websted fra tid til anden. Med henblik på dette punkt 4.3 er LumiraDx den dataansvarlige for sådanne personoplysninger.

4.4    Parterne anerkender, at med henblik på databeskyttelseslovgivningen er Organisationen den dataansvarlige og LumiraDx er databehandleren for patientdataene og andre relaterede personoplysninger, der tilvejebringes af Organisationen for LumiraDx til behandling i overensstemmelse med punkt 4.5 og 4.6. Bilag 1 angiver omfanget, arten og formålet med behandling af LumiraDx, varigheden af behandlingen og typerne af personoplysninger og kategorierne af registrerede (som defineret i databeskyttelseslovgivningen).

4.5    Uagtet den generelle forpligtelse i punkt 4.1, ved behandling af patientdata:

(a)    skal Organisationen sikre, at de relevante tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, patienter, er blevet informeret om og har givet deres specifikke samtykke til en sådan brug (herunder brugen, der er angivet i bilag 1), behandling og overførsel som påkrævet af databeskyttelseslovgivningen.

(b)    LumiraDx skal:

(i)    Kun behandle de pågældende patientdata i henhold til de skriftlige anvisninger fra Organisationen, som er angivet i bilag 1, medmindre LumiraDx er forpligtet ved lov i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller ved lovene i Den Europæiske Union, der gælder for LumiraDx, til at behandle patientdata (”Gældende Love”). Hvis LumiraDx påberåber sig gældende love som grundlag for behandling af patientdata, skal LumiraDx omgående underrette Organisationen herom, før det udfører behandlingen, der kræves i henhold til de gældende love, medmindre de pågældende gældende love forbyder LumiraDx at underrette Organisationen.

(ii)    Sikre, at det har indført passende tekniske, kontraktmæssige og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af patientdataene, og mod utilsigtet tab eller tilintetgørelse af, eller skade på, patientdataene, der er passende for den skade, der kan opstå som følge af uautoriseret eller ulovlig behandling eller hændeligt tab, tilintetgørelse eller skade, samt arten af de oplysninger, der skal beskyttes, under hensyntagen til den teknologiske udvikling og omkostningerne ved at implementere eventuelle foranstaltninger.

(iii)    Sikre, at alt personale, der har adgang til og/eller behandler patientdata er forpligtet til at holde patientdataene fortrolige.

(iv)    Hjælpe Organisationen, for Organisationens regning, med at svare på enhver anmodning fra en registreret og sikre overholdelse af dens forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen med hensyn til sikkerhed, meddelelser om brud, konsekvensanalyser og høringer med tilsynsmyndigheder.

(v)    Underrette Organisationen uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på et brud på patientdata.

(vi)    Sikre, at det ikke bevidst eller uagtsomt gør eller undlader at gøre noget, der forårsager Organisationens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

(vii)    Opretholde fuldstændige og nøjagtige skriftlige optegnelser og oplysninger om sine patientdatabehandlingsaktiviteter for at påvise overholdelse af dette punkt 4.

(viii)    Ikke overføre nogen patientdata uden for EØS, medmindre der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger. Organisationen accepterer, at personoplysninger vedrørende Organisationens medarbejdere, agenter eller uafhængige kontrahenter kan overføres uden for EØS, forudsat at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen, og LumiraDx sikrer, at der ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for alle overførte patientdata.

4.6    Organisationen giver samtykke til, at LumiraDx udpeger tredjepartsudbydere af datalagre (som omfatter eventuelt medlem af LumiraDx-koncernen) og tredjepartsudbydere af levering, tredjepartsleverandører af enheder (herunder det diagnostiske instrument), tredjepartstjenesteudbydere (som kan yde telefoniske og tekniske supporttjenester) som en tredjepartsbehandler af personoplysninger i henhold til denne licens. LumiraDx bekræfter, at de har indgået eller (i givet fald) vil indgå en skriftlig aftale med tredjepartsbehandleren på den pågældende tredjeparts almindelige forretningsvilkår. Mellem Organisationen og LumiraDx forbliver LumiraDx fuldt ud erstatningsansvarlig for alle handlinger eller undladelser af en tredjepartsbehandler, der er udpeget af LumiraDx i henhold til dette punkt 4.6.

4.7    Organisationen accepterer, at LumiraDx kan oprette anonymiserede data ud fra de patientdata, der indtastes i LumiraDx-platformssoftaren af Organisationen, forudsat at ISB1523-anonymiseringsstandarder for udgivelse af sundhedsoplysninger overholdes.

5.    KONDITIONALITETSKLAUSUL

5.1    Hvis Storbritannien forlader Den Europæiske Union uden en udtrædelsesaftale på udtrædelsesdagen (eller overgangsperioden under en udtrædelsesaftale udløber, før Europa-Kommissionen har vedtaget en tilstrækkelighedsbeslutning for Storbritannien):

(a)    indgår parterne hermed standardkontraktbestemmelserne (”Standardkontraktbestemmelserne”) i EU-Kommissionens afgørelse 2010/87/EF, der er vedlagt bilag 2, og aftaler, hvor der ikke er nogen anden passende sikkerhedsforanstaltning eller undtagelse, der finder anvendelse, at patientdataene, der er omfattet af denne licens (og for hvilke kapitel V i den Generelle Forordning om Databeskyttelse finder anvendelse), vil blive overført i overensstemmelse med standardkontraktbestemmelserne, med undtagelse af eventuelle valgfrie bestemmelser pr. den pågældende dato. Parterne accepterer at bestræbe sig bedst muligt på omgående at udfylde bilagene til standardkontraktbestemmelserne og under alle omstændigheder inden for 30 dage med henblik på at give fuld kraft og effekt til bestemmelserne. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem denne licens og standardkontraktbestemmelserne, skal vilkårene i standardkontraktbestemmelserne have forrang.

6.    INFORMATIONSFRIHED

6.1    LumiraDx anerkender, at Organisationen kan være underlagt FOIA’s krav og skal hjælpe og samarbejde med Organisationen (for Organisationens regning) om at gøre Organisationen i stand til at overholde disse krav til videregivelse af oplysninger.

6.2    LumiraDx skal:

(a)    Overføre enhver anmodning om oplysninger til Organisationen så hurtigt som praktisk muligt efter modtagelse af en anmodning om oplysninger.

(b)    Give Organisationen en kopi af alle oplysninger i deres besiddelse eller kontrol i den form, som Organisationen kræver, så hurtigt det med rimelighed er praktisk muligt (eller en sådan anden længere periode, som Organisationen måtte angive) i Organisationen, der anmoder om de pågældende oplysninger.

(c)    Yde al nødvendig assistance, som Organisationen med rimelighed anmoder om for at gøre det muligt for Organisationen at svare på en anmodning om oplysninger inden for den obligatoriske periode, der er angivet i punkt 10 i FOIA.

6.3    LumiraDx skal under ingen omstændigheder svare direkte på en anmodning om oplysninger.

7.    ORGANISATIONENS FORPLIGTELSER

7.1    Organisationen skal:

(a)    Indhente tilladelse fra ejerne af de mobilenheder, hvorpå den har downloadet eller brugt en kopi af Connect Manager, som kontrolleres, men ikke ejes, af den.

(b)    Behandle adgangskoder eller alle andre oplysninger, der tilvejebringes som en del af LumiraDx’ sikkerhedsprocedurer, som fortrolige Organisationen skal ikke videregive dem til nogen tredjepart.

(c)    Sikre, at alle dens brugere af LumiraDx-platformssoftwaren handler i overensstemmelse med denne licens og kun bruger den til de formål, der er angivet i punkt 3.

(d)    Sikre, at alle dens brugere af LumiraDx-platformssoftwaren overholder de procedurer og retningslinjer, der er angivet i dokumentationen (herunder brugermanualen) vedrørende brugen af LumiraDx-platformssoftwaren.

(e)    Til enhver tid samarbejde med LumiraDx og tilvejebringe oplysninger, der med rimelighed kræves af LumiraDx.

(f)    Føre tilsyn med og kontrollere brugen af LumiraDx-platformssoftwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne licens og sikre, at LumiraDx-platformssoftwaren kun anvendes af passende kvalificeret og uddannet sundhedspersonale.

(g)    Omgående underrette LumiraDx om en utilsigtet hændelse, hvor LumiraDx-platformssoftwaren kan have været en bidragende faktor. Organisationen accepterer endvidere at tilvejebringe skriftlige oplysninger om hændelsen og samarbejde med LumiraDx i dennes undersøgelse af hændelsen. Organisationen anerkender og accepterer, at alle meddelelser vedrørende en utilsigtet hændelse anses for at være fortrolige oplysninger og skal være underlagt fortrolighedsforpligtelserne i punkt 9.

(h)    Indberette alle fejl, problemer eller defekter i LumiraDx-platformssoftwaren til LumiraDx. Organisationen anerkender og accepterer, at alle meddelelser vedrørende fejl, problemer eller defekter i LumiraDx-platformssoftwaren anses for at være fortrolige oplysninger og skal være underlagt fortrolighedsforpligtelserne i punkt 8.

(i)    Ikke give en tredjepart tilladelse til at yde teknisk support for så vidt angår LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen.

8.    EJENDOMSRETTIGHEDER

8.1    Organisationen anerkender, at LumiraDx og/eller dets licensgivere (som er tredjepartsejere af immaterielle rettigheder, der anvendes i LumiraDx-platformssoftwaren), ejer alle immaterielle rettigheder i LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne og dokumentationen. Denne licens tildeler ikke Organisationen nogen rettigheder til, eller i, patenter, ophavsrettigheder, databaserettigheder, forretningshemmeligheder, handelsnavne, varemærker (uanset om registrerede eller ikke registrerede) eller eventuelle andre rettigheder eller licenser for så vidt angår LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller eventuel relateret dokumentation, andet end retten til at bruge dem i overensstemmelse med denne licens.

8.2    Organisationen anerkender, at den ikke har ret til at tilgå LumiraDx-platformssoftwaren i kildekodeform.

9.    FORTROLIGHED

9.1    LumiraDx anerkender, at patientdataene er fortrolige oplysninger tilhørende Organisationen.

9.2    I henhold til punkt 9.3 skal parterne holde de fortrolige oplysninger tilhørende den anden part fortrolige, og skal gøre alle rimelige bestræbelser på at forhindre deres medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter i at videregive de fortrolige oplysninger til nogen anden person.

9.3    Punkt 9.2 finder ikke anvendelse for en videregivelse af oplysninger:

(a)    der kræves i henhold til al gældende lovgivning, forudsat at punkt 5 finder anvendelse for alle videregivelser, der kræves i henhold til FOIA

(b)    der med rimelighed kræves af personer, der er ansat af en part i opfyldelsen af den pågældende parts forpligtelser i henhold til denne licens

(c)    hvis en part kan påvise, at sådanne oplysninger allerede er generelt tilgængelige og i det offentlige domæne, på anden vis end som følge af en overtrædelse af punkt 9.2

(d)    som allerede lovligt er i den modtagende parts besiddelse, forud for deres videregivelse af den videregivende part, og den videregivende part er ikke underlagt en tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger

(e)    af en part, når den anden part har givet sit forudgående skriftlige samtykke til videregivelse.

10.    TRÆNING

10.1    Dokumentationen indeholder en brugermanual, der tilvejebringer grundlæggende træningsoplysninger for Organisationen og brugerne. Organisationen skal sikre, at alle brugere har læst og forstået de grundlæggende træningsoplysninger, der er angivet i dokumentationen, før LumiraDx-platformssoftwaren anvendes.

10.2    Organisationen accepterer at opfylde, og skal sørge for, at alle brugere opfylder, alle yderligere træningskrav, der er angivet i LumiraDx-platformssoftwaren fra tid til anden.

11.    ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1    Organisationen accepterer, at den påtager sig eneansvar for resultater, der opnås fra brug af LumiraDx-platformssoftwaren og tjenesterne, samt for konklusioner, der drages af en sådan brug. LumiraDx er ikke erstatningsansvarlig for en skade, der forårsages af fejl eller udeladelser i nogen oplysninger tilvejebragt af Organisationen, eller nogen handlinger foretaget af LumiraDx efter Organisationens anvisninger. Organisationen anerkender, at LumiraDx-platformssoftwaren ikke er designet til Organisationens individuelle krav, og at det derfor er Organisationens ansvar at sikre, at faciliteterne og funktionerne i LumiraDx-platformssoftwaren, som beskrevet i dokumentationen, opfylder dens krav.

11.2    LumiraDx-platformssoftwaren og tjenesterne er kun beregnet som et diagnostisk hjælpemiddel og er ikke en erstatning for læger, apotekere eller andet sundhedspersonales ekspertise og dømmekraft. Alle oplysninger tilvejebringes på det grundlag, at de sundhedsfaglige personer, der er ansvarlige for patientbehandlingen, bevarer eneansvaret for at beslutte en behandling, der skal ordineres eller administreres til alle patienter, og især om hvorvidt brugen af oplysninger tilvejebragt af LumiraDx-platformssoftwaren er sikker, passende eller effektiv for eventuel bestemt patient eller under nogen særlige omstændigheder.

11.3    LumiraDx er ikke erstatningsansvarlig:

(a)    uanset om for skadevoldende handling (herunder for uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), kontraktforhold, vildledende afgivelse af oplysninger, restitution eller på anden måde for tab af indkomst, tab af fortjeneste eller kontrakter, tab af forretning, forretningsafbrydelse, tab af penge eller forventede besparelser, tab af eller udtømning af muligheder, goodwill, omdømme og/eller lignende tab eller tab eller korrumpering af data eller oplysninger, eller rent økonomisk tab, eller for eventuelle særlige, indirekte eller følgetab, omkostninger, erstatninger, gebyrer eller udgifter, uanset hvordan de opstår i henhold til denne licens

(b)    for et tab, der opstår som følge af, at Organisationen eksporterer oplysninger eller data (herunder patientdata) fra displayfunktionerne i Connect Manager.

11.4    Andet end de tab, der er angivet i punkt 11.3 (for hvilke LumiraDx ikke er erstatningsansvarlig), skal LumiraDx’ samlede erstatningsansvar i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), vildledende afgivelse af oplysninger, restitution eller på anden måde, der opstår i forbindelse med udførelsen eller den påtænkte udførelse af denne licens, være begrænset til de samlede gebyrer, der betales til LumiraDx for det diagnostiske instrument/erne i løbet af de 12 måneder, der gik forud for den dato, hvorpå kravet opstod.

11.5    Intet i denne licens udelukker erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller for svig eller svigagtig vildledning.

11.6    Organisationen anerkender, at en Open Source-software, der leveres af leverandøren leveres ”som beset” og udtrykkeligt underlagt ansvarsfraskrivelsen i punkt 11.7. Vilkårene i en Open Source-softwarelicens kan tilsidesætte nogle af vilkårene i denne licens.

11.7    Denne licens angiver det fulde omfang af LumiraDx’ erstatningsansvar for så vidt angår LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne og dokumentationen. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne licens, er der ingen betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, hverken udtrykkelige eller stiltiende, der er bindende for LumiraDx. Enhver betingelse, garanti, erklæring eller andet vilkår vedrørende leveringen af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne eller dokumentationen, som ellers kan være underforstået eller indarbejdet i denne licens, uanset om ved lov, sædvaneret eller på anden måde, er udelukket i det videst mulige omfang tilladt ved lov.

12.    PERIODE OG OPSIGELSE

12.1    Uden at påvirke nogen anden rettighed eller retsmiddel, der er tilgængelig for LumiraDx, kan LumiraDx opsige licensen med øjeblikkelig virkning ved at give skriftligt varsel til Organisationen, hvis:

(a)    Organisationen eller dennes brugere begår et væsentligt brud på eventuelt vilkår i denne licens, som ikke kan afhjælpes eller (hvis et sådant brud kan afhjælpes) undlader at afhjælpe det pågældende brud inden for en periode på 14 dage efter at være blevet anmodet skriftligt om at gøre det.

(b)    Organisationen eller dennes brugere overtræder en af licensbegrænsningerne eller begrænsningerne vedrørende acceptabel brug.

(c)    Organisationen suspenderer, eller truer med at suspendere, betaling af sin gæld eller er ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder, eller indrømmer manglende evne til at betale sin gæld eller anses for ude af stand til at betale sin gæld i henhold til afsnit 123 i Insolvensloven af 1986.

(d)    En begæring indgives, varsel gives, en beslutning træffes, eller der afgives en erklæring, om eller i forbindelse med likvidation af Organisationen andet end udelukkende med henblik på en solvent fusion af Organisationen med en eller flere andre selskaber eller den solvente rekonstruktion af Organisationen.

(e)    En begæring indgives til retten, eller en erklæring afgives, om udpegelse af en bobestyrer, eller hvis en meddelelse om at udpege en bobestyrer indgives, eller hvis en bobestyrer udpeges, over Organisationen.

(f)    En person bliver berettiget til at udpege en kurator til Organisationens aktiver, eller en kurator udpeges til Organisationens aktiver.

(g)    Organisationen suspenderer eller ophører, eller truer med at suspendere eller ophøre med at udføre hele eller en væsentlig del af sin forretning.

(h)    Organisationen overfører, eller giver en tredjepart adgang til, et diagnostisk instrument, hvorpå instrumentsoftwaren er installeret, eller som anvendes i administreret tilstand til at tilgå Connect Manager, uden for Organisationen eller til eventuel tredjepart, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx.

12.2    Ved opsigelse af denne licens af enhver årsag:

(a)    Skal alle rettigheder, der er tildelt Organisationen i henhold til denne licens, ophøre.

(b)    Skal Organisationen omgående ophøre med alle aktiviteter, der er autoriseret af denne licens (herunder dens brug af LumiraDx-platformssoftwaren, tjenesterne og dokumentationen) og skal slette Connect Manager fra alle mobilenheder og omgående tilintetgøre alle kopier under dens kontrol.

(c)    Skal Organisationen returnere og ikke gøre yderligere brug af dokumentationen (og alle kopier af den) tilhørende LumiraDx.

(d)    Skal Organisationen slette eller udtrække (ved hjælp af eksportfunktionen i Connect Manager) alle patientdata, der er opbevaret i Connect Manager inden for 10 dage efter datoen for opsigelse af denne licens. Hvis Organisationen anmoder om det, kan LumiraDx yde rimelig assistance for at muliggøre udtrækningen af eventuelle patientdata, der er opbevaret i Connect Manager, og omkostningerne ved en sådan assistance skal afholdes af Organisationen til de takster, der er aftalt med LumiraDx.

(e)    Skal Organisationen slette eller fjerne alle patientdata eller andre personoplysninger fra instrumentsoftwaren inden for 10 dage efter datoen for opsigelse af denne licens.

12.3    Ved opsigelse eller udløb af denne licens skal følgende punkter fortsat gælde: punkt 1 (Fortolkning), punkt 9 (Fortrolighed), punkt 11 (Ansvarsbegrænsning) og dette punkt 12 (Opsigelse).

13.    ÆNDRING

Ingen ændring af denne licens træder i kraft, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres autoriserede repræsentanter).

14.    AFKALD

Ingen parts undladelse af eller forsinkelse i at udøve en rettighed eller et retsmiddel i henhold til denne licens eller ved lov, skal udgøre et afkald på den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel, og skal heller ikke forhindre eller begrænse den yderligere udøvelse af den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed eller retsmiddel skal forhindre eller begrænse den yderligere udøvelse af den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel.

15.    VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

15.1    Hvis en bestemmelse (eller del af en bestemmelse) i denne licens findes ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig af en domstol eller et administrativt organ med kompetence, skal de andre bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt.

15.2    Hvis en ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig bestemmelse ville være gyldig, gennemførlig eller lovlig, hvis en del af den blev slettet, skal bestemmelsen gælde med den ændring, der er nødvendig for at give virkning til parternes kommercielle hensigt.

16.    OVERDRAGELSE

16.1    Organisationen skal ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx, overdrage, overføre, pantsætte, underlicensere eller handle på nogen anden måde med alle eller enhver af dens rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne licens.

16.2    LumiraDx kan til enhver tid overdrage, overføre, pantsætte, underlicensere eller handle på enhver anden måde med alle eller enhver af dets rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne licens.

17.    TREDJEPARTSRETTIGHEDER

Denne licens tildeler ikke nogen rettigheder til nogen person eller part (ud over parterne til denne licens og, hvis det er relevant, deres efterfølgere og tilladte erhververe og eventuelt LumiraDx-koncernselskab) i medfør af Kontraktloven (Tredjepartsrettigheder) af 1999.

18.    MEDDELELSER

18.1    Enhver meddelelse, der skal gives i henhold til denne licens, skal være skriftlig og leveres i hånden eller sendes som forudbetalt hurtig post eller rekommanderet post til den anden part på dennes primære virksomhedsadresse eller en sådan anden adresse, som måtte være blevet meddelt af den pågældende part til sådanne formål.

18.2    En korrekt adresseret meddelelse sendt som forudbetalt hurtig post eller rekommanderet post skal anses for modtaget på det tidspunkt, hvor den ville være blevet leveret med normal post.

19.    GÆLDENDE LOV OG KOMPETENCE

19.1    Denne licens og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

19.2    Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre en tvist eller et krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne licens eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).

BILAG 1

Behandling, personoplysninger og registrerede

1.  Behandling af LumiraDx

1.1 Arten af og formålet med behandling

      LumiraDx, og ethvert medlem af LumiraDx-koncernen, kan behandle personoplysninger:

 • for at registrere hvilke test, der blev udført på hvilke patienter og resultaterne
 • for at levere tjenester til Organisationen og opretholde dens konto
 • for at sikre, at brugere har adgang til oplysninger, der er relevante for deres rolle og kun for deres rolle
 • for at sikre overholdelse af lovgivningen
 • for at sikre, at patienter kan identificeres og de korrekte testresultater, der er knyttet til patienten, vises i den elektroniske patientjournal
 • til dataanalyse og statistisk forskning for at hjælpe LumiraDx med bedre at forstå, hvordan dets produkter anvendes
 • for at undersøge misbrug af Organisationens konto, svig og gældsinddrivelse.
 • til support, vedligeholdelse og patientsikkerhed (herunder undersøgelse af fejl)
 • for at forbedre ydeevnen af eller funktionerne i EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen
 • for at give feedback til Organisationen og/eller patienten og forbedre ydeevnen af den tjeneste, som Organisationen leverer
 • for at forbedre eller udvikle det diagnostiske instrument eller LumiraDx-platformssoftwaren
 • for at forbedre forståelsen, behandlingen, resultaterne og valgene for patienter og sundhedspersonale
 • for at overholde eventuelt relevant lovbestemt eller forskriftsmæssigt krav, som LumiraDx pålægges fra tid til anden.

1.2 Genstand og varighed af behandling

Genstanden og varigheden af behandlingen er angivet i licensen.

2.  Types of personal data

 • Personoplysninger, herunder patientidentifikation, fornavn, efternavn, fødselsdato og køn
 • oplysninger vedrørende helbred, herunder sygdomme, der påvirker patienter og oplysninger om testresultater.

3.  Categories of data subject

 • Patient(er).

BILAG 2

Standardkontraktbestemmelser for overførslen af personoplysninger fra den Europæiske Union til Databehandlere, der er beliggende i tredjelande (Dataansvarlig-til-Databehandler-Overførsler)

Med henblik på Artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF om overførslen af personoplysninger til databehandlere, der er beliggende i tredjelande, som ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse

Navn på den dataeksporterende organisation: ...............................................................

adresse: ...............................................................

tlf.: ...............................................................

fax: ...............................................................

e-mail: ...............................................................

Andre oplysninger, der er nødvendige for at identificere organisationen ..............................................................

(”dataeksportøren”)

Navn på den dataimporterende organisation: ...............................................................

adresse: ...............................................................

tlf.: ...............................................................

fax: ...............................................................

e-mail: ...............................................................

Andre oplysninger, der er nødvendige for at identificere organisationen ..............................................................

(”dataimportøren”)

HAR ACCEPTERET følgende kontraktbestemmelser (bestemmelserne) for at fremlægge tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår beskyttelsen af enkeltpersoners privatliv og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med dataeksportørens overførsel til dataimportøren af de personoplysninger, der er angivet i BILAG A.

1.    Definitioner

Med henblik på bestemmelserne:

(a)    personoplysninger, særlige kategorier af oplysninger, behandle/behandling, dataansvarlig, databehandler, registreret og tilsynsmyndighed har den samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1)

(b)    dataeksportøren betyder den dataansvarlige, der overfører personoplysningerne

(c)    dataimportøren betyder den databehandler, som accepterer at modtage personoplysninger fra dataeksportøren, der er beregnet til behandling på dennes vegne efter overførslen i overensstemmelse med dens anvisninger og vilkårene i bestemmelserne, og som ikke er underlagt et tredjelands system, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse inden for betydningen af Artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF

(d)    underdatabehandleren betyder en databehandler, der ansættes af dataimportøren eller af en anden underdatabehandler af dataimportøren, som accepterer at modtage personoplysninger fra dataimportøren eller fra en anden underdatabehandler af dataimportøren, der udelukkende er beregnet til behandlingsaktiviteter, der skal udføres på vegne af dataeksportøren efter overførslen i henhold til dens anvisninger, vilkårene i bestemmelserne og vilkårene i den skriftlige underkontrakt

(e)    den gældende databeskyttelseslovgivning betyder den lovgivning, der beskytter enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og især deres ret til privatlivets fred med hensyn til behandlingen af personoplysninger, der er gældende for en dataansvarlig i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er hjemmehørende

(f)    tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder de foranstaltninger, der er beregnet til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især hvor behandlingen involverer overførsel af oplysninger over et netværk, og mod alle andre ulovlige former for behandling.

2.    Nærmere oplysninger om overførslen

Nærmere oplysninger om overførslen og især de særlige kategorier af personoplysninger, hvis relevant, er angivet i BILAG A, som udgør en integreret del af bestemmelserne.

3.    Tredjepartsbegunstigelsesklausul

3.1    Den registrerede kan over for dataeksportøren håndhæve punkt 3, punkt 4(b) til punkt 4(i), punkt 5(a) til punkt 5(e) og punkt 5(g) til punkt 5(j), punkt 6.1 og punkt 6.2, punkt 7, punkt 8.2 og punkt 9 til punkt 12 som tredjepartsbegunstiget.

3.2    Den registrerede kan over for dataimportøren håndhæve punkt 3, punkt 5(a) til punkt 5(e) og punkt 5(g), punkt 6, punkt 7, punkt 8.2 og punkt 9 til punkt 12, i tilfælde hvor dataeksportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, som følge af hvilken den påtager sig alle dataeksportørens rettigheder og forpligtelser, og i så fald kan den registrerede påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor.

3.3    Den registrerede kan over for underdatabehandleren håndhæve punkt 3, punkt 5(a) til punkt 5(e) og punkt 5(g), punkt 6, punkt 7, punkt 8.2, og punkt 9 til punkt 12, i tilfælde hvor både dataeksportøren og dataimportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvente, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, som følge af hvilken den påtager sig alle dataeksportørens rettigheder og forpligtelser, og i så fald kan den registrerede påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor. Underdatabehandlerens tredjepartsansvar skal begrænses til dennes egne behandlingsaktiviteter i henhold til bestemmelserne.

3.4    Parterne gør ikke indsigelse mod, at en registreret repræsenteres af en forening eller andet organ, hvis den registrerede udtrykkeligt ønsker det, og hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning.

4.    Dataeksportørens forpligtelser

Dataeksportøren accepterer og garanterer:

(a)    at behandlingen, herunder selve overførslen, af personoplysningerne, er blevet og fortsat vil blive udført i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den gældende databeskyttelseslovgivning (og, hvis relevant, er blevet meddelt til de relevante myndigheder i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er beliggende) og ikke overtræder de relevante bestemmelser i den pågældende medlemsstat

(b)    at den har pålagt og under hele varigheden af behandlingstjenesterne for personoplysningerne vil pålægge dataimportøren kun at behandle de overførte personoplysninger på dataeksportørens vegne og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og bestemmelserne

(c)    at dataimportøren vil yde tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i BILAG B til denne kontrakt

(d)    at efter vurdering af kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning, er sikkerhedsforanstaltningerne passende med henblik på at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, især hvor behandlingen involverer overførsel af oplysninger over et netværk, og mod alle andre ulovlige former for behandling, og at disse foranstaltninger sikrer et sikkerhedsniveau, der er passende for de risici, der er forbundet med behandlingen og arten af de oplysninger, der skal beskyttes, under hensyntagen til teknologisk udvikling og omkostningerne ved deres implementering

(e)    at den vil sikre overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne

(f)    at hvis overførslen involverer særlige kategorier af oplysninger, er den registrerede blevet informeret eller vil blive informeret før, eller så hurtigt som muligt efter, overførslen, om at dennes oplysninger kan blive overført til et tredjeland, der ikke yder tilstrækkelig beskyttelse inden for betydningen af direktiv 95/46/EF

(g)    at fremsende enhver meddelelse modtaget fra dataimportøren eller en underdatabehandler i medfør af punkt 5(b) og punkt 8.3 til databeskyttelsesmyndigheden, hvis dataeksportøren beslutter at fortsætte overførslen eller at ophæve suspensionen

(h)    at stille til rådighed for de registrerede efter anmodning herom en kopi af bestemmelserne, med undtagelse af BILAG B, og en sammenfattende beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningerne, samt en kopi af enhver kontrakt om underdatabehandlingstjenester, som skal udfærdiges i overensstemmelse med bestemmelserne, medmindre bestemmelserne eller kontrakten indeholder kommercielle oplysninger, i hvilket tilfælde den kan fjerne sådanne kommercielle oplysninger

(i)    at i tilfælde af underdatabehandling, udføres behandlingsaktiviteten i overensstemmelse med punkt 11 af en underdatabehandler, der yder mindst det samme beskyttelsesniveau for personoplysningerne og registreredes rettigheder som dataimportøren i henhold til bestemmelserne

(j)    at den vil sikre overholdelse af punkt 4(a) til punkt 4(i).

5.    Dataimportørens forpligtelser

Dataimportøren accepterer og garanterer:

(a)    kun at behandle personoplysningerne på vegne af dataeksportøren og i overensstemmelse med dens anvisninger og bestemmelserne. Hvis den ikke kan sikre en sådan overholdelse af en hvilken som helst årsag, accepterer den omgående at informere dataeksportøren om dens manglende evne til at sikre overholdelse, i hvilket tilfælde dataeksportøren har ret til at suspendere overførslen af oplysninger og/eller opsige kontrakten

(b)    at den ikke har nogen grund til at tro, at den lovgivning, der gælder for den, forhindrer den i at opfylde de anvisninger, der modtages fra dataeksportøren og dens forpligtelser i henhold til kontrakten, og at i tilfælde af en ændring i denne lovgivning, som sandsynligvis vil have en væsentlig negativ indvirkning på de garantier og forpligtelser, der er angivet i bestemmelserne, vil den omgående underrette dataeksportøren så snart den bliver opmærksom på dette, i hvilket tilfælde dataeksportøren har ret til at suspendere overførslen af oplysninger og/eller opsige kontrakten

(c)    at den har implementeret de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i BILAG B, inden den behandler de overførte personoplysninger

(d)    at den omgående vil underrette dataeksportøren om:

(i)    enhver juridisk bindende anmodning om videregivelse af personoplysningerne fra en retshåndhævende myndighed, medmindre det på anden måde er forbudt, såsom et forbud i henhold til strafferet for at bevare fortroligheden af en retshåndhævende myndigheds undersøgelse

(ii)    enhver utilsigtet eller uautoriseret adgang

(iii)    enhver anmodning, der modtages direkte fra de registrerede uden at svare på den pågældende anmodning, medmindre den på anden måde er blevet bemyndiget til at gøre det

(e)    omgående og på behørig vis at håndtere alle henvendelser fra dataeksportøren vedrørende dens behandling af de personoplysninger, der er omfattet af overførslen, og at følge rådgivningen fra tilsynsmyndigheden med hensyn til behandlingen af de overførte oplysninger

(f)    efter anmodning fra dataeksportøren, at indsende sine databehandlingsfaciliteter til revision af behandlingsaktiviteterne omfattet af bestemmelserne, som skal udføres af dataeksportøren eller et tilsynsorgan bestående af uafhængige medlemmer og i besiddelse af de påkrævede faglige kvalifikationer, der er bundet af tavshedspligt og som vælges af dataeksportøren, hvis relevant, efter aftale med tilsynsmyndigheden

(g)    at stille til rådighed for den registrerede efter anmodning herom en kopi af bestemmelserne, eller enhver eksisterende kontrakt om underdatabehandling, medmindre bestemmelserne eller kontrakten indeholder kommercielle oplysninger, i hvilket tilfælde den kan fjerne sådanne kommercielle oplysninger, med undtagelse af BILAG B, som skal erstattes af en sammenfattende beskrivelse af sikkerhedsforanstaltningerne i de tilfælde, hvor den registrerede ikke er i stand til at indhente en kopi fra dataeksportøren

(h)    at, i tilfælde af underdatabehandling, har den tidligere informeret dataeksportøren og indhentet dennes forudgående skriftlige samtykke

(i)    at underdatabehandlerens behandlingstjenester vil blive udført i overensstemmelse med punkt 11

(j)    omgående at sende en kopi af enhver underdatabehandleraftale, som den indgår i henhold til bestemmelserne til dataeksportøren.

6.    Erstatningsansvar

6.1    Parterne accepterer, at enhver registreret, som har lidt skade som følge af eventuelt brud på forpligtelserne, der henvises til i punkt 3 eller i punkt 11, af enhver part eller underdatabehandler, er berettiget til at modtage kompensation fra dataeksportøren for den skade, der er lidt.

6.2    Hvis en registreret ikke er i stand til at fremsætte et erstatningskrav i henhold til stk. 1 mod dataeksportøren, som følge af et brud af dataimportøren eller dennes underdatabehandler på enhver af deres forpligtelser, der henvises til i punkt 3 eller i punkt 11, fordi dataeksportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvent, accepterer dataimportøren, at den registrerede kan fremsætte et erstatningskrav mod dataimportøren, som om den var dataeksportøren, medmindre en retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, og i så fald kan den registrerede påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor.

Dataimportøren kan ikke påberåbe sig et brud af en underdatabehandler på sine forpligtelser for at undgå sine egne forpligtelser.

6.3    Hvis en registreret ikke er i stand til at fremsætte et erstatningskrav mod dataeksportøren eller dataimportøren, der henvises til i stk. 1 og 2, som følge af et brud af underdatabehandleren på enhver af deres forpligtelser, der henvises til i punkt 3 eller i punkt 11, fordi både dataeksportøren og dataimportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvente, accepterer underdatabehandleren, at den registrerede kan fremsætte et erstatningskrav mod underdatabehandleren med hensyn til sine egne behandlingsaktiviteter i henhold til bestemmelserne som om den var dataeksportøren eller dataimportøren, medmindre en retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportøren eller dataimportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, og i så fald kan den registrerede påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor. Underdatabehandlerens erstatningsansvar er begrænset til sine egne behandlingsaktiviteter i henhold til bestemmelserne.

7.    Mægling og kompetence

7.1    Dataimportøren accepterer, at hvis den registrerede påberåber sig tredjepartsløftet over for dataimportøren og/eller fremsætter erstatningskrav i henhold til bestemmelserne, vil dataimportøren acceptere den registreredes beslutning:

(a)    om at henvise tvisten til mægling, af en uafhængig person eller, hvis relevant, af tilsynsmyndigheden

(b)    om at henvise tvisten til domstolene i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er hjemmehørende.

7.2    Parterne accepterer, at det valg, som den registrerede træffer, ikke vil påvirke dens materielle eller processuelle rettigheder til at søge retsmidler i overensstemmelse med andre bestemmelser i national eller international lovgivning.

8.    Samarbejde med tilsynsmyndigheder

8.1    Dataeksportøren accepterer at opbevare en kopi af denne kontrakt hos tilsynsmyndigheden, hvis den anmoder herom, eller hvis en sådan opbevaring er påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

8.2    Parterne accepterer, at tilsynsmyndigheden har ret til at foretage en revision af dataimportøren, og af eventuel underdatabehandler, som er af samme omfang og underlagt de samme betingelser, som ville gælde for en revision af dataeksportøren i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

8.3    Dataimportøren skal omgående informere dataeksportøren om eksistensen af lovgivning, som den eller en underdatabehandler er underlagt, der forhindrer udførelsen af en revision af dataimportøren, eller en underdatabehandler, i medfør af stk. 2. I et sådant tilfælde er dataeksportøren berettiget til at træffe de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 5(b).

9.    Gældende lov

Bestemmelserne er underlagt loven i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er hjemmehørende.

10.    Ændring af kontrakten

Parterne forpligter sig til ikke at ændre bestemmelserne. Dette forhindrer ikke parterne i at tilføje bestemmelser om forretningsrelaterede anliggender, hvis det er påkrævet, så længe de ikke er i strid med bestemmelserne.

11.    Underdatabehandling

11.1    Dataimportøren skal ikke udlicitere nogen af sine behandlingsaktiviteter, der udføres på vegne af dataeksportøren i henhold til bestemmelserne uden forudgående skriftligt samtykke fra dataeksportøren. Hvis dataimportøren udliciterer sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne, med samtykke fra dataeksportøren, skal den udelukkende gøre det ved hjælp af en skriftlig aftale med underdatabehandleren, som pålægger underdatabehandleren de samme forpligtelser, som pålægges dataimportøren i henhold til bestemmelserne. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, skal dataimportøren forblive fuldt ansvarlig over for dataeksportøren for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser i henhold til en sådan aftale.

11.2    Den forudgående skriftlige kontrakt mellem dataimportøren og underdatabehandleren skal også indeholde et tredjepartsløfte, som fastlagt i punkt 3, i tilfælde, hvor den registrerede ikke er i stand til at fremsætte erstatningskravet, der henvises til i stk. 1 i punkt 6 mod dataeksportøren eller dataimportøren, fordi de faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvente, og ingen retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportøren eller dataimportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning. Underdatabehandlerens tredjepartsansvar skal begrænses til dennes egne behandlingsaktiviteter i henhold til bestemmelserne.

11.3    Bestemmelserne vedrørende databeskyttelsesaspekter for underdatabehandling i kontrakten, der henvises til i stk. 1, er underlagt loven i den medlemsstat, hvor dataeksportøren er hjemmehørende.

11.4    Dataeksportøren skal føre en liste over underdatabehandlingsaftaler, der er indgået i henhold til bestemmelserne og meddelt af dataimportøren i medfør af punkt 5(j), som skal opdateres mindst én gang om året. Listen skal være tilgængelig for dataeksportørens databeskyttelsesmyndighed.

12.    Forpligtelse efter ophør af behandlingstjenester for personoplysninger

12.1    Parterne accepterer, at ved opsigelse af leveringen af databehandlingstjenester, skal dataimportøren og underdatabehandleren, efter dataeksportørens valg, returnere alle de overførte personoplysninger og kopierne deraf til dataeksportøren, eller tilintetgøre alle personoplysningerne og bekræfte over for dataeksportøren, at den har gjort det, medmindre lovgivning, som dataimportøren er underlagt, forhindrer den i at returnere eller tilintetgøre alle eller en del af de overførte personoplysninger. I så fald garanterer dataimportøren, at den vil garantere fortroligheden af de overførte personoplysninger og ikke aktivt behandle de overførte personoplysninger længere.

12.2    Dataimportøren og underdatabehandleren garanterer, at efter anmodning fra dataeksportøren og/eller tilsynsmyndigheden, vil den stille sine databehandlingsfaciliteter til rådighed for en revision af de foranstaltninger, der henvises til i stk. 1.

På vegne af dataeksportøren:

Navn (skrevet fuldt ud): ...............................................................

Stilling: ...............................................................

Adresse: ...............................................................

Andre oplysninger, der er nødvendige for at
kontrakten skal være bindende (hvis nogen): ...............................................................

Underskrift ...............................................................

(Organisationens stempel)

På vegne af dataimportøren:

Navn (skrevet fuldt ud): ...............................................................

Stilling: ...............................................................

Adresse: ...............................................................

Andre oplysninger, der er nødvendige for at
kontrakten skal være bindende (hvis nogen): ...............................................................

Underskrift ...............................................................

(Organisationens stempel)

BILAG A til Standardkontraktbestemmelserne

Dette BILAG A udgør en del af bestemmelserne og skal udfyldes og underskrives af parterne.

Medlemsstaterne kan udfylde eller angive, i henhold til deres nationale procedurer, eventuelle yderligere nødvendige oplysninger, der skal medtages i dette BILAG A.

Dataeksportør

 

Dataeksportøren er (angiv kort dine aktiviteter, der er relevante for overførslen):

....................................................

Dataimportør

 

Dataimportøren er (angiv kort dine aktiviteter, der er relevante for overførslen):

....................................................

Registrerede

 

De overførte personoplysninger vedrører følgende kategorier af registrerede (angiv venligst)

....................................................

Kategorier af oplysninger

 

De overførte personoplysninger vedrører følgende kategorier af oplysninger (angiv venligst)

....................................................

Særlige kategorier af oplysninger (hvis relevant)

 

De overførte personoplysninger vedrører følgende særlige kategorier af oplysninger (angiv venligst)

....................................................

Behandlingsaktiviteter

 

De overførte personoplysninger bliver genstand for følgende grundlæggende behandlingsaktiviteter (angiv venligst)

....................................................

DATAEKSPORTØR

DATAIMPORTØR

Navn:..................................................

Bemyndiget underskrift:...........................

Navn:..................................................

Bemyndiget underskrift:...........................

BILAG B til Standardkontraktbestemmelserne

Dette BILAG B udgør en del af bestemmelserne og skal udfyldes og underskrives af parterne.

Beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret af dataimportøren i overensstemmelse med punkt 4(d) og punkt 5(c) (eller vedhæftede dokumenter/lovgivning):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................

 1. Interpretation

  1. The definitions and rules of interpretation in this clause apply in the background and in this Licence:

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England when banks in London are open for business.

Confidential Information: any information which has been designated as confidential by either party in writing or that ought to be considered as confidential (however it is conveyed or on whatever media it is stored) including information which would or would be likely to prejudice the commercial interests of any person, trade secrets, Intellectual Property Rights, know-how of either party and all Personal Data and sensitive data within the meaning of the Data Protection Legislation.

Connect Manager: the online software component known as Connect Manager (and any updates or supplements to it) which is owned and licensed by LumiraDx and may be used in connection with the Diagnostic Instrument when operating in a Managed Mode.    

Data Protection Legislation: the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) (“GDPR”) and any national implementing laws, regulations and secondary legislation, the Data Protection Act 2018, the EU Data Protection Directive 95/46/EC, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive 2002/58/EC, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 and all applicable laws and regulations relating to processing of personal data and privacy, including where applicable the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner.

Data Controller: has the meaning given to it in the GDPR.  

Data Processor: has the meaning given to it in the GDPR. 

Diagnostic Instrument: the diagnostic instrument supplied by LumiraDx to the Organization.    

Documentation: physical and electronic documentation provided by LumiraDx which relates to the LumiraDx Platform Software.  

FOIA: the Freedom of Information Act 2000 and any subordinate legislation made under that Act from time to time together with any guidance and/or codes of practice issued by the Information Commissioner or relevant government department in relation to such legislation.

Instrument Software: any software component installed on the Diagnostic Instrument (and any updates or supplements to it) which is owned and licensed by LumiraDx.  

Intellectual Property Rights: patents, utility models, rights to inventions, copyright and neighbouring and related rights, trade marks and service marks, business names and domain names, rights in get-up and trade dress, goodwill and the right to sue for passing off or unfair competition, rights in designs, database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information (including know-how and trade secrets), and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.

Open-Source Software: open-source software as defined by the Open Source Initiative (http://opensource.org) or the Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

Organization: the legal entity who requests a licence to use the  LumiraDx Platform Software from LumiraDx, who is acting as Data Controller.  

LumiraDx Group: means LumiraDx, any subsidiary or any holding company from time to time of LumiraDx, and any subsidiary from time to time of a holding company of that company. Each company in the LumiraDx Group is a member of the LumiraDx Group and the term “LumiraDx Group Company” shall be construed accordingly.  

LumiraDx Platform Software: the Instrument Software and Connect Manager. 

Managed Mode: the use of the Diagnostic Instrument and the Instrument Software with Connect Manager which allows the Organization to transfer Patient Data to Connect Manager.  

Mobile Device: the Organization’s mobile telephone or handheld device.  

Normal Business Hours: 9.00 am to 5.00 pm local UK time, each Business Day.

Patient(s): an individual or individuals accessing care/medical services from a relevant Organization.

Patient Data: the clinical information (including, but not limited to, Personal Data) collected by the Organization in the course of treating Patients which is inputted by its Users onto the LumiraDx Platform Software.  

Personal Data: has the meaning given to it in the GDPR.

Requests for Information: means a request for information or an apparent request under the FOIA.  

Services: any services accessible through Connect Manager and the content LumiraDx provides to the Organization through it.  

Users: anyone authorised by the Organization to use the LumiraDx Platform Software which includes its employees, agents and independent contractors (namely clinicians).

  1. Clause, Schedule and paragraph headings shall not affect the interpretation of this Licence.

  2. The Schedules form part of this Licence and shall have effect as if set out in full in the body of this Licence. Any reference to this Licence includes the Schedules.  

  3. Any words following the terms including, include, in particular, for example or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

 1. Installation

LumiraDx shall ensure that one copy of the Instrument Software is pre-installed on each Diagnostic Instrument.  

 1. Grant of Licence 

  1. In consideration of the Organization agreeing to abide by the terms of this Licence, LumiraDx hereby grants to the Organization, and the Users, a non-exclusive, non-transferable right to use the LumiraDx Platform Software, the Services and the Documentation within their Organization in the territory where authorized to use the Diagnostics Instrument for the treatment of Patients, for the period during which the Organization uses the Diagnostic Instrument, unless terminated in accordance with this Licence.     

  2. LumiraDx has the right to disable any password, whether chosen by the Organization or allocated by LumiraDx, at any time, if in its reasonable opinion the Organization, or the Users, have failed to comply with any of the terms of this Licence.

  3. The Organization may be provided with updates of the LumiraDx Platform Software which includes the incorporation of “patches” and corrections of errors from time to time.  

  4. The Organization shall only: 

   1. allow Users to use the LumiraDx Platform Software, the Services and the Documentation if over 18 years of age; 

   2. use the LumiraDx Platform Software and the Services in connection with a Diagnostic Instrument supplied by LumiraDx; and 

   3. use the Documentation to support its use of the LumiraDx Platform Software and the Services as provided in clauses 3.5(a) and 3.5(b).  

  5. The Organization shall not, except as expressly set out in this Licence or as permitted by law:

   1. copy the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation;

   2. make available or grant access to the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation to anyone outside of the Organization;

   3. rent, lease, sub-license, distribute, loan, translate, merge, adapt, vary or modify the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation;

   4. make alterations to, or modifications of, the whole or any part of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation; 

   5. permit the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation or any part to be combined with, or become incorporated in, any other programs or documentation without obtaining the prior written consent of LumiraDx;

   6. disassemble, decompile, reverse-engineer or create derivative works based on the whole or any part of the LumiraDx Platform Software or the Services; 

   7. access all or any part of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation in order to build a product which competes with the LumiraDx Platform Software or the Services; 

   8. provide or otherwise make available the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation in whole or in part (including object and source code), in any form to any person other than provided for in clause 3 without prior written consent from LumiraDx; and 

   9. transfer or sell any Diagnostics Instrument on which the Instrument Software is installed, to any third party, without the prior written consent of LumiraDx.  

(together, the “Licence Restrictions”).

  1. The Organization shall not:  

   1. use the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation in any unlawful manner, for any unlawful purpose, or in any manner inconsistent with this Licence, or act fraudulently or maliciously, for example, by hacking into or inserting malicious code, including viruses, or harmful data into Connect Manager, the Services or the Documentation or any operating system;

   2. use the LumiraDx Platform Software for any purpose other than testing performed in connection with use of the Diagnostic Instrument in a professional setting; 

   3. infringe LumiraDx’s intellectual property rights or those of any third party in relation to its use of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation (to the extent that such use is not permitted by this Licence);

   4. transmit any material that is defamatory, offensive or otherwise objectionable in relation to its use of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation;

   5. use the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation in a way that could damage, disable, overburden, impair or compromise LumiraDx’s systems or security or interfere with other users; and

   6. subject to clause 12.2(d), not collect or harvest any information or data from Connect Manager, the Services or the Documentation, 

(together, the “Acceptable Use Restrictions”).

  1. LumiraDx shall follow its archiving procedures for Patient Data processed by Connect Manager (as set out in its back-up policy, a copy of which is available on request).  In the event of any accidental or unlawful loss, damage, alteration, unauthorised disclosure or access to Patient Data, LumiraDx will notify the Organization without undue delay on becoming aware of the event. The Organization’s sole and exclusive remedy shall be for LumiraDx to use reasonable commercial endeavours to restore the Patient Data from the latest back-up.  LumiraDx shall not be responsible for any loss, destruction, alteration or disclosure of Patient Data caused by any third party except for a third party processor engaged by LumiraDx for the processing of Patient Data in accordance with clause 4.6.  

 1. Data Protection 

  1. Each party shall duly observe all their obligations under the Data Protection Legislation, which arise in connection with this Licence.  This clause 4.1 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party's obligations under the Data Protection Legislation.  

  2. The Organization shall have sole responsibility for the Patient Data.  Subject to this clause 4, LumiraDx shall have no rights in the Patient Data.  

  3. LumiraDx shall process Personal Data relating to the Organization’s employees, agents and independent contractors in accordance with its privacy policy as displayed on its website from time to time.  For the purposes of this clause 4.3, LumiraDx is the Data Controller of such Personal Data.    

  4. The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Organization is the Data Controller and LumiraDx is the Data Processor of the Patient Data and other related Personal Data provided by the Organization to LumiraDx for processing in accordance with clauses 4.5 and 4.6. Schedule 1 sets out the scope, nature and purpose of processing by LumiraDx, the duration of the processing and the types of Personal Data and categories of Data Subject (as defined in the Data Protection Legislation).

  5. Notwithstanding the general obligation in clause 4.1, when processing Patient Data:

   1. the Organization shall ensure that the relevant third parties, including, but not limited to Patients, have been informed of, and have given their specific consent to, such use (including the use set out at Schedule 1), processing, and transfer as required by Data Protection Legislation;

   2. LumiraDx shall:

    1. only process that Patient Data on the written instructions of the Organization, which are set out in Schedule 1, unless LumiraDx is required by the laws of any member of the European Union or by the laws of the European Union applicable to LumiraDx to process Patient Data (“Applicable Laws”). Where LumiraDx is relying on Applicable Laws as the basis for processing Patient Data, LumiraDx shall promptly notify the Organization of this before performing the processing required by the Applicable Laws unless those Applicable Laws prohibit LumiraDx from so notifying the Organization;

    2. ensure that it has in place appropriate technical, contractual and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of the Patient Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, the Patient Data, appropriate to the harm that might result from the unauthorised or unlawful processing or accidental loss, destruction or damage and the nature of the data to be protected, having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures;

    3. ensure that all personnel who have access to and/or process Patient Data are obliged to keep the Patient Data confidential;

    4. assist the Organization, at the Organization's cost, in responding to any request from a data subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

    5. notify the Organization without undue delay on becoming aware of a breach of Patient Data; 

    6. ensure it does not knowingly or negligently do or omit to do anything which places the Organization in breach of the Organization’s obligations under the Data Protection Legislation; 

    7. maintain complete and accurate written records and information of its Patient Data processing activities to demonstrate compliance with this clause 4; and  

    8. not transfer any Patient Data outside the EEA unless appropriate safeguards have been put in place.  The Organization agrees that Personal Data relating to the Organization’s employees, agents or independent contractors may be transferred outside the EEA provided that appropriate safeguards in relation to the transfer are in place and LumiraDx ensures that an adequate level of protection is provided to all Patient Data transferred.  

  6. The Organization consents to LumiraDx appointing third party data repository providers (which includes any member of the LumiraDx Group) and third party delivery providers, third party suppliers of devices (including the Diagnostic Instrument), third party services providers (who may provide telephone support services and technical support services) as a third party processor of Personal Data under this Licence. LumiraDx confirms that it has entered or (as the case may be) will enter with the third party processor into a written agreement substantially on that third party's standard terms of business. As between the Organization and LumiraDx, LumiraDx shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by it pursuant to this clause 4.6.

  7. The Organization agrees that LumiraDx may create anonymised data from the Patient Data inputted into the LumiraDx Platform Software by the Organization provided that ISB1523 Anonymisation Standards for Publishing Health Care Data are observed.

 2. Conditionality clause 

  1. If the UK leaves the European Union without a withdrawal agreement on the day of exit (or the transitional period under a withdrawal agreement expires before the European Commission has adopted an adequacy decision for the UK) then:

   1. the parties hereby enter into the standard contractual clauses (“SCCs”) in the EU Commission's decision 2010/87/EC annexed at Schedule 2 and agree, where no other appropriate safeguard or exemption applies, that the Patient Data subject to this Licence (and to which Chapter V of GDPR) applies) will be transferred in accordance with the SCCs exclusive of any optional clauses as of that date. The parties agree to use best endeavours to complete the annexes to the SCCs promptly and in any event within 30 days for the purpose of giving full effect to the clauses. If there is any conflict between this Licence and the SCCs the terms of the SCCs shall apply.

 3. Freedom of information 

  1. LumiraDx acknowledges that the Organization may be subject to the requirements of the FOIA and shall assist and co-operate with the Organization (at the Organization’s expense) to enable the Organization to comply with these information disclosure requirements.

  2. LumiraDx shall:

   1. transfer any Request for Information to the Organization as soon as practicable after receipt of a Request for Information;

   2. provide the Organization with a copy of all Information in its possession or power in the form that the Organization requires as soon as practicable (or such other longer period as the Organization may specify) of the Organization requesting that Information; and

   3. provide all necessary assistance as reasonably requested by the Organization to enable the Organization to respond to a Request for Information within the time for compliance set out in section 10 of the FOIA.

  3. In no event shall LumiraDx respond directly to a Request for Information. 

 4. Organization's obligations

  1. The Organization shall:

   1. obtain permission from the owners of the Mobile Devices, on which it has downloaded or used a copy of Connect Manager which are controlled, but not owned, by it; 

   2. treat passwords, or any other information provided as part of LumiraDx’s security procedures, as confidential. The Organization shall not disclose it to any third party; 

   3. ensure that all its Users of the LumiraDx Platform Software act in accordance with this Licence and only use it for the purposes set out in clause 3;  

   4. ensure that all its Users of the LumiraDx Platform Software comply with the procedures and guidelines set out in the Documentation (including the user manual) relating to the use of the LumiraDx Platform Software; 

   5. at all times co-operate with LumiraDx and provide information reasonably required by LumiraDx; 

   6. supervise and control the use of the LumiraDx Platform Software in accordance with the terms of this Licence and ensure that the LumiraDx Platform Software is only used by suitably qualified and trained healthcare professionals; 

   7. immediately notify LumiraDx of any adverse event where the  LumiraDx Platform Software may have been a contributory factor.  The Organization further agrees to provide written details of the event and co-operate with LumiraDx in its investigation of the event.  The Organization acknowledges and agrees that the all communications relating to any adverse event shall be deemed to be Confidential Information and shall be subject to the confidentiality obligations at clause 9; 

   8. report all failures, issues or defects in the LumiraDx Platform Software to LumiraDx.  The Organization acknowledges and agrees that the all communications relating to failures, issues or defects in the LumiraDx Platform Software shall be considered to be Confidential Information and shall be subject to the confidentiality obligations at clause 8; and 

   9. not permit any third party to provide technical support in respect of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation. 

 5. Proprietary rights

  1. The Organization acknowledges that LumiraDx, and/or its licensors (who are third party owners of intellectual property rights used in the LumiraDx Platform Software), own all Intellectual Property Rights in the LumiraDx Platform Software, the Services and the Documentation.  This Licence does not grant the Organization any rights to, or in, patents, copyrights, database rights, trade secrets, trade names, trade marks (whether registered or unregistered), or any other rights or licences in respect of the LumiraDx Platform Software, the Services or any related Documentation, other than the right to use them in accordance with this Licence.  

  2. The Organization acknowledges that it has no right to have access to the LumiraDx Platform Software in source-code form.

 6. Confidentiality

  1. LumiraDx acknowledges that the Patient Data is the Confidential Information of the Organization.

  2. Subject to clause 9.3, the parties shall keep confidential the Confidential Information of the other party and shall use all reasonable endeavours to prevent their employees, agents and independent contractors from making any disclosure to any person of the Confidential Information.  

  3. Clause 9.2 shall not apply to any disclosure of information:

   1. required by any applicable law, provided that clause 5 shall apply to any disclosures required under the FOIA;

   2. that is reasonably required by persons engaged by a party in the performance of that party's obligations under this Licence;

   3. where a party can demonstrate that such information is already generally available and in the public domain otherwise than as a result of a breach of clause 9.2;

   4. which is already lawfully in the possession of the receiving party, prior to its disclosure by the disclosing party, and the disclosing party is not under any obligation of confidence in respect of that information;

   5. by a party when the other party has given its prior written consent to disclosure.

 7. Training 

  1. The Documentation includes a user manual which provides basic training information for the Organization and the Users.  The Organization shall ensure that all Users have read and understood the basic training information, set out in the Documentation, before using the LumiraDx Platform Software.  

  2. The Organization agrees to undertake, and shall procure that all Users undertake, any additional training requirements set out in the LumiraDx Platform Software from time to time.  

 8. Limitation of liability

  1. The Organization agrees that it assumes sole responsibility for results obtained from the use of the LumiraDx Platform Software and the Services and for conclusions drawn from such use. LumiraDx shall have no liability for any damage caused by errors or omissions in any information provided by the Organization, or any actions taken by LumiraDx at the Organization's direction.  The Organization acknowledges that the LumiraDx Platform Software was not designed to the Organization’s individual requirements and that it is therefore the Organization’s responsibility to ensure that the facilities and functions of the LumiraDx Platform Software as described in the Documents meet its requirements.  

  2. The LumiraDx Platform Software and the Services are intended only as a diagnostic aid and are not a substitute for the expertise and judgement of physicians, pharmacists or other healthcare professionals.  All information is provided on the basis that the healthcare practitioners responsible for patient care will retain full and sole responsibility for deciding any treatment to prescribe or dispense for all patients and in particular whether the use of information provided by the LumiraDx Platform Software is safe, appropriate or effective for any particular patient or in any particular circumstances.

  3. LumiraDx shall not be liable: 

   1. whether in tort (including for negligence or breach of statutory duty), contract, misrepresentation, restitution or otherwise for any loss of income, loss of profits or contracts, loss of business, business interruption, loss of money or anticipated savings, loss of or depletion of opportunity, goodwill, reputation and/or similar losses or loss or corruption of data or information, or pure economic loss, or for any special, indirect or consequential loss, costs, damages, charges or expenses however arising under this Licence; or

   2. for any loss arising as a result of the Organization exporting information or data (including Patient Data) from the display functions in Connect Manager.    

  4. Other than the losses set out in clause 11.3 (for which LumiraDx is not liable), LumiraDx's total aggregate liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, restitution or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated performance of this Licence shall be limited to the total fees paid to  LumiraDx for the Diagnostic Instrument(s) during the 12 months preceding the date on which the claim arose.   

  5. Nothing in this Licence excludes the liability for death or personal injury caused by negligence or for fraud or fraudulent misrepresentation. 

  6. The Customer acknowledges that any Open-Source Software provided by the Supplier is provided "as is" and expressly subject to the disclaimer in clause 11.7.  The terms of an Open-Source Software licence may override some of the terms of this Licence.    

  7. This Licence sets out the full extent of LumiraDx’s liabilities in respect of the LumiraDx Platform Software, the Services and the Documentation.  Except as expressly stated in this Licence, there are no conditions, warranties, representations or other terms, express or implied, that are binding on LumiraDx.  Any condition, warranty, representation or other term concerning the supply of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation which might otherwise be implied into, or incorporated in, this Licence whether by statute, common law or otherwise, is excluded to the fullest extent permitted by law.

 9. Term and termination

  1. Without affecting any other right or remedy available to it, LumiraDx may terminate the Licence with immediate effect by giving written notice to the Organization if:

   1. the Organization, or its Users, commits a material breach of any term of this Licence which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of 14 days after being notified in writing to do so;

   2. the Organization, or its Users, breach any of the Licence Restrictions or the Acceptable Use Restrictions; 

   3. the Organization suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts or is deemed unable to pay its debts within the meaning of section 123 of the Insolvency Act 1986;

   4. a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of the Organization other than for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation of the Organization with one or more other companies or the solvent reconstruction of the Organization;

   5. an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the Organization;

   6. a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the Organization or a receiver is appointed over the assets of the Organization; 

   7. the Organization suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or 

   8. the Organizations transfers, or allows any third party access to, any Diagnostic Instrument, on which the Instrument Software is installed or which is used in Manager Mode to access Connect Manager, outside of the Organization or to any third party, without the prior written consent of LumiraDx.  

  2. On termination of this Licence for any reason:

   1. all the rights granted to the Organization under this Licence shall cease; 

   2. the Organization shall immediately cease all activities authorised by this Licence (including its use of the LumiraDx Platform Software, the Services and the Documentation) and shall delete Connect Manager from all Mobile Devices and immediately destroy all copies in its control; 

   3. the Organization shall return and make no further use of the Documentation (and all copies of it) belonging to LumiraDx; 

   4. the Organization shall delete or extract (using the export functionality in Connect Manager) any Patient Data stored in Connect Manager within 10 days of the date of termination of this Licence.  If requested by the Organization, LumiraDx may provide reasonable assistance to enable the extraction of any Patient Data stored in Connection Manager and the costs of such assistance shall be charged to the Organization at the rates agreed with LumiraDx; and 

   5. the Organization shall delete or remove all Patient Data, or other Personal Data, from the Instrument Software within 10 days of the date of termination of this Licence.  

  3. On termination or expiry of this Licence, the following clauses shall continue in force: clause 1 (Interpretation), clause 9 (Confidentiality), clause 11 (Limitation of Liability) and this clause 12 (Termination).  

 10. Variation

No variation of this Licence shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

 1. Waiver

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this Licence or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

 1. Severance

  1. If any provision (or part of a provision) of this Licence is found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid, unenforceable or illegal, the other provisions shall remain in force.

  2. If any invalid, unenforceable or illegal provision would be valid, enforceable or legal if some part of it were deleted, the provision shall apply with whatever modification is necessary to give effect to the commercial intention of the parties.

 2. Assignment

  1. The Organization shall not, without the prior written consent of LumiraDx, assign, transfer, charge, sub-contract or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under this Licence.

  2. LumiraDx may at any time assign, transfer, charge, sub-contract or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under this Licence.

 3. Third party rights

This Licence does not confer any rights on any person or party (other than the parties to this Licence and, where applicable, their successors and permitted assigns and any LumiraDx Group Company) pursuant to the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 1. Notices

  1. Any notice required to be given under this Licence shall be in writing and shall be delivered by hand or sent by pre-paid first-class post or recorded delivery post to the other party at its main trading address or such other address as may have been notified by that party for such purposes.  

  2. A correctly addressed notice sent by pre-paid first-class post or recorded delivery post shall be deemed to have been received at the time at which it would have been delivered in the normal course of post. 

 2. Governing law and Jurisdiction 

  1. This Licence and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

  2. Each party irrevocably agrees that the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this Licence or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

SCHEDULE 1


Processing, Personal Data and Data Subjects


1.   Processing by LumiraDx

1.1 Nature and Purpose of processing

      LumiraDx, and any member of the LumiraDx Group, may process Personal Data: 

 • to record which tests were performed on which Patients and the results; 

 • to provide services to the Organization and maintain its account; 

 • to ensure Users have access to information relevant to their role and only to their role; 

 • to ensure regulatory compliance; 

 • to ensure Patients can be identified and the correct test results associated with the Patient appear in the electronic health record; 

 • for data analytics and statistical research to help LumiraDx better understand how its products are used; 

 • to investigate misuse of the Organization’s account, fraud and debt collection.

 • for support, maintenance and patient safety (including the investigation of faults); 

 • to improve the performance or features of the LumiraDx Platform Software, the Services or the Documentation;

 • to provide feedback to the Organization and/or Patient and improve the performance of the service that the Organization provide; 

 • to improve or develop the Diagnostic Instrument or LumiraDx Platform Software;

 • to improve the understanding, treatment, outcomes and choice for Patients and healthcare professionals; and 

 • to comply with any relevant statutory or regulatory requirement imposed on LumiraDx from time to time.

1.2 Subject matter and duration of the processing

The subject matter and duration of the processing are set out in the Licence.  

2.  Types of personal data

 • Personal data including patient identification, first name, surname, date of birth and gender; 

 • data concerning health, including healthcare conditions affecting Patients and test result information. 

3.  Categories of data subject

 • Patient(s).   

SCHEDULE 2

Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data from the European Union to Processors established in Third Countries (Controller-to-Processor Transfers) 


For the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection

Name of the data exporting organisation: ...............................................................

address: ...............................................................

tel: ...............................................................

fax: ...............................................................

e-mail: ...............................................................

Other information needed to identify the organisation ..............................................................

(the “data exporter”)

Name of the data importing organisation: ...............................................................

address: ...............................................................

tel: ...............................................................

fax: ...............................................................

e-mail: ...............................................................

Other information needed to identify the organisation ..............................................................

(the “data importer”)

HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the Clauses) in order to adduce adequate safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and freedoms of individuals for the transfer by the data exporter to the data importer of the personal data specified in ANNEX A.

 1. Definitions

For the purposes of the Clauses:

  1. personal data, special categories of data, process/processing, controller, processor, data subject and supervisory authority shall have the same meaning as in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (1);

  2. the data exporter means the controller who transfers the personal data;

  3. the data importer means the processor who agrees to receive from the data exporter personal data intended for processing on its behalf after the transfer in accordance with its instructions and the terms of the Clauses and who is not subject to a third country's system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of Directive 95/46/EC;

  4. the sub-processor means any processor engaged by the data importer or by any other sub-processor of the data importer who agrees to receive from the data importer or from any other sub-processor of the data importer personal data exclusively intended for processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer in accordance with its instructions, the terms of the Clauses and the terms of the written subcontract;

  5. the applicable data protection law means the legislation protecting the fundamental rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State in which the data exporter is established;

  6. technical and organisational security measures means those measures aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing.

 1. Details of the transfer

The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where applicable are specified in ANNEX A which forms an integral part of the Clauses.

 1. Third-party beneficiary clause

  1. The data subject can enforce against the data exporter this clause 3, clause 4(b) to clause 4(i), clause 5(a) to clause 5(e) and clause 5(g) to clause 5(j), clause 6.1 and clause 6.2, clause 7, clause 8.2 and clause 9 to clause 12 as third-party beneficiary.

  2. The data subject can enforce against the data importer this clause 3, clause 5(a) to clause 5(e) and clause 5(g), clause 6, clause 7, clause 8.2 and clause 9 to clause 12, in cases where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity.

  3. The data subject can enforce against the sub-processor this clause 3, clause 5(a) to clause 5(e) and clause 5(g), clause 6, clause 7, clause 8.2, and clause 9 to clause 12, in cases where both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.

  4. The parties do not object to a data subject being represented by an association or other body if the data subject so expressly wishes and if permitted by national law.

 2. Obligations of the data exporter

The data exporter agrees and warrants:

  1. that the processing, including the transfer itself, of the personal data has been and will continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant authorities of the Member State where the data exporter is established) and does not violate the relevant provisions of that State;

  2. that it has instructed and throughout the duration of the personal data-processing services will instruct the data importer to process the personal data transferred only on the data exporter's behalf and in accordance with the applicable data protection law and the Clauses;

  3. that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and organisational security measures specified in ANNEX B to this contract;

  4. that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the security measures are appropriate to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of the data to be protected having regard to the state of the art and the cost of their implementation;

  5. that it will ensure compliance with the security measures;

  6. that, if the transfer involves special categories of data, the data subject has been informed or will be informed before, or as soon as possible after, the transfer that its data could be transmitted to a third country not providing adequate protection within the meaning of Directive 95/46/EC; 

  7. to forward any notification received from the data importer or any sub-processor pursuant to clause 5(b) and clause 8.3 to the data protection supervisory authority if the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension;

  8. to make available to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the exception of ANNEX B and a summary description of the security measures, as well as a copy of any contract for sub-processing services which has to be made in accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information;

  9. that, in the event of sub-processing, the processing activity is carried out in accordance with clause 11 by a sub-processor providing at least the same level of protection for the personal data and the rights of data subjects as the data importer under the Clauses; and 

  10. that it will ensure compliance with clause 4(a) to clause 4(i). 

 1. Obligations of the data importer

The data importer agrees and warrants:

  1. to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with its instructions and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;

  2. that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it from fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;

  3. that it has implemented the technical and organisational security measures specified in ANNEX B before processing the personal data transferred; 

  4. that it will promptly notify the data exporter about:

   1. any legally binding request for disclosure of the personal data by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation;

   2. any accidental or unauthorised access; and

   3. any request received directly from the data subjects without responding to that request, unless it has been otherwise authorised to do so;

  5. to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of the supervisory authority with regard to the processing of the data transferred;

  6. at the request of the data exporter to submit its data processing facilities for audit of the processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data exporter or an inspection body composed of independent members and in possession of the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected by the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority;

  7. to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for sub-processing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of ANNEX B which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter;

  8. that, in the event of sub-processing, it has previously informed the data exporter and obtained its prior written consent;

  9. that the processing services by the sub-processor will be carried out in accordance with clause 11; and

  10. to send promptly a copy of any sub-processor agreement it concludes under the Clauses to the data exporter.

 1. Liability

  1. The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any breach of the obligations referred to in clause 3 or in clause 11 by any party or sub-processor is entitled to receive compensation from the data exporter for the damage suffered.

  2. If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or its sub-processor of any of their obligations referred to in clause 3 or in clause 11 because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. 

The data importer may not rely on a breach by a sub-processor of its obligations in order to avoid its own liabilities.

  1. If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data importer referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the sub-processor of any of their obligations referred to in clause 3 or in clause 11 because both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, the sub-processor agrees that the data subject may issue a claim against the data sub-processor with regard to its own processing operations under the Clauses as if it were the data exporter or the data importer, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. The liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses. 

 1. Mediation and jurisdiction 

  1. The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data importer will accept the decision of the data subject:

   1. to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where applicable, by the supervisory authority;

   2. to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter is established.

  2. The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions of national or international law.

 2. Cooperation with supervisory authorities

  1. The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable data protection law.

  2. The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the data importer, and of any sub-processor, which has the same scope and is subject to the same conditions as would apply to an audit of the data exporter under the applicable data protection law.

  3. The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of legislation applicable to it or any sub-processor preventing the conduct of an audit of the data importer, or any sub-processor, pursuant to paragraph 2. In such a case the data exporter shall be entitled to take the measures foreseen in clause 5(b).

 3. Governing Law

The Clauses shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established.

 1. Variation of the contract

The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does not preclude the parties from adding clauses on business related issues where required as long as they do not contradict the Clauses. 

 1. Sub-processing

  1. The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the data exporter. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, with the consent of the data exporter, it shall do so only by way of a written agreement with the sub-processor which imposes the same obligations on the sub-processor as are imposed on the data importer under the Clauses. Where the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations under such written agreement the data importer shall remain fully liable to the data exporter for the performance of the sub-processor's obligations under such agreement.

  2. The prior written contract between the data importer and the sub-processor shall also provide for a third-party beneficiary clause as laid down in clause 3 for cases where the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 1 of clause 6 against the data exporter or the data importer because they have factually disappeared or have ceased to exist in law or have become insolvent and no successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.

  3. The provisions relating to data protection aspects for sub-processing of the contract referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established.

  4. The data exporter shall keep a list of sub-processing agreements concluded under the Clauses and notified by the data importer pursuant to clause 5(j), which shall be updated at least once a year. The list shall be available to the data exporter's data protection supervisory authority. 

 2. Obligation after the termination of personal data processing services

  1. The parties agree that on the termination of the provision of data-processing services, the data importer and the sub-processor shall, at the choice of the data exporter, return all the personal data transferred and the copies thereof to the data exporter or shall destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying all or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively process the personal data transferred anymore.

  2. The data importer and the sub-processor warrant that upon request of the data exporter and/or of the supervisory authority, it will submit its data-processing facilities for an audit of the measures referred to in paragraph 1.

On behalf of the data exporter:

Name (written out in full): ...............................................................

Position: ...............................................................

Address: ...............................................................

Other information necessary in order for 

the contract to be binding (if any): ...............................................................

Signature ...............................................................

 (Stamp of organisation)

On behalf of the data importer:

Name (written out in full): ...............................................................

Position: ...............................................................

Address: ...............................................................

Other information necessary in order for 

the contract to be binding (if any): ...............................................................

Signature ...............................................................

 (Stamp of organisation)

 1. to the Standard Contractual Clauses

This ANNEX A forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties.

The Member States may complete or specify, according to their national procedures, any additional necessary information to be contained in this ANNEX A.

Data exporter

 

The data exporter is (please specify briefly your activities relevant to the transfer):

....................................................

Data importer

 

The data importer is (please specify briefly your activities relevant to the transfer):

....................................................

Data subjects

 

The personal data transferred concern the following categories of data subjects (please specify)

....................................................

Categories of data

 

The personal data transferred concern the following categories of data (please specify)

....................................................

Special categories of data (if appropriate)

 

The personal data transferred concern the following special categories of data (please specify)

....................................................

Processing operations

 

The personal data transferred will be subject to the following basic processing activities (please specify)

....................................................

DATA EXPORTER

DATA IMPORTER

Name:..................................................

Authorised signature:...........................

Name:..................................................

Authorised signature:...........................

 1. to the Standard Contractual Clauses

This ANNEX B forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties.

Description of the technical and organisational security measures implemented by the data importer in accordance with clause 4(d) and clause 5(c) (or documents/legislation attached):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

(iv)