Resultat när och där du behöver dem

  • Enkelt och intuitivt användargränssnitt som tillhandahåller ett enkelt steg för steg analysarbetsflöde 
  • Vikt 1,1kg, uppladdningsbart batteri eller nätström, kan användas oavsett var patienten befinner sig
  • Integrerar flera tekniker och provtyper i ett enda Instrument
  • Patientnära realtidsresultat med laboratorieprestanda inom några minuter

Exakt precision

  • Sensorer som känner av placeringen på testkortet
  • Inbyggd kontroll av provflödesteknik
  • Fluorescensmätning
  • Systemkontroller för kortplacering, elektronik, optik, temperatur, hematokrit och utgångsdatum för Testkort
  • Enzym och immunoanalys på en enda plattform
  • Direktöverföring av lotkalibreringsfil till Instrument via RFID-märkning
LUMIRADX PLATFORM ANVÄNDARDOKUMENT
Dokument om överensstämmelse

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.