SARS-CoV-2
Antigentest

LumiraDx SARS-CoV-2 Test är ett mikrofluidiskt immunoflourescenstest för en direkt och kvalitativ detektion av nukleokapsidprotein-antigen i näs och nasofarynxprover från individer med misstänkt Covid-19 eller från asymtomatiska individer. Tillsammans med LumiraDx Instrument, levererar testet snabba patientnära resultat.

Testets fördelar

Användningen av en LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test på LumiraDx Instrument, hjälper läkaren att snabbt bekräfta infektion, påbörja en korrekt behandling och vidta förebyggande åtgärder för isolering, vilket hjälper att förhindra fortsatt spridning av infektion.

  • Enkelt att utföra i patientnära vårdmiljöer
  • Klinisk prestanda
    • 97,6% positiv procentuell överensstämmelse
    • 96,6% negativ procentuell överensstämmelse
  • Analytisk prestanda med en detektionsgräns på 32 TCID50/mL
  • RT-PCR jämförda resultat inom 12 dagar från symtomdebut

Analysens arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och tester fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 12 minuter från provappliceringen.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 12 minuter från provappliceringen.

Testets prestanda

I kliniska studier visar LumiraDx SARS-CoV-2 antigentest 97,6% positiv överensstämmelse kontra PCR hos testade patienter inom 12 dagar från debut av symtom, för att hjälpa läkaren att snabbt bekräfta infektion, påbörja en korrekt behandling och vidta förebyggande åtgärder för isolering, vilket är till hjälper för att förhindra fortsatt spridning av infektion.

Test Performance Table

100% positiv överensstämmelse erhölls med prov med cykeltröskelvärden (ct) < 33 (Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 referensmetod)

Prestanda för provpinnemetod 12 dagar efter RT-PCR-test

PPANasofarynxaspiratPCR-cykels tröskelvärde <33
Nässwab97,6%96,6%100%
Provpinne för nasofarynx97,5%97,7%100%

Engage

Connecting patients with
professional test results
from LumiraDx Platform

Find Out More
DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Tillgänglig i USA under Emergency Use Authorization for SARS-CoV-2-assays.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter