HbA1c Test

LumiraDx HbA1c test är en snabb mikrofluidisk immunoanalys som är enkel att använda. Den är utformad för att snabbt kvantifiera HbA1c i fingerstick och venöst helblod. Tillsammans med LumiraDx Platform levererar LumiraDx HbA1c test snabba, tillförlitliga patientnära resultat på cirka < 7 minuter.

LumiraDx HbA1c Test är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol och NGSP %) i humana kapillära och humana venösa helblodprover (EDTA). LumiraDx HbA1c Testkort är avsedda att användas med LumiraDx Instrument. Det är ett automatiserat in vitro-diagnostiskt test för patientnära analyser. 
HbA1c används för övervakning av långvarig glykemisk kontroll hos personer med diabetes mellitus och är till hjälp vid screening och identifiering av patienter som kan vara i riskzonen för att utveckla diabetes. LumiraDx HbA1c Test är endast avsett för professionellt bruk. För patienter ≥2 år.

Testets fördelar

Mätningen av HbA1c gör det möjligt för läkare och farmaceuter att monitorera patienter med diabetes, eller som ett hjälpmedel för att screena och identifiera personer som löper risk för att utveckla diabetes.

  • Provtyper: kapillärt fingerstick eller venöst helblod (EDTA) via lyseringsprodukt
  • Provvolym: 15μL
  • Tid till resultat: < 7 minuter
  • Precision: <2% NGSP, <3% IFCC (enskilt instrument)
  • Mätningsområde: 20–130 mmol/mol (4,0–14,0%)
  • Ingen signifikant interferens från HbS, HbC, HbE eller HbD*
  • Förvaring i rumstemperatur

LumiraDx HbA1c test är en smart, automatisk, portabel lösning utformad för att förbättra tillgången och användarvänligheten i samhällsbaserade hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Analysens arbetsflöde

Instrument och testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrumentet och testet fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provtagning med en fingerstickslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrumentet för att rapportera ett patientresultat inom <7 minuter från provappliceringen.

Testets prestanda

Metodjämförelse

Metodjämförelsen utfördes med två (2) loter med Testkort med färska helblodprover som kom från patienter på polikliniska mottagningar eller forskningsinrättningar med misstänkt eller bekräftad diabetes, eller från normala, friska donatorer. Varje prov jämfördes med samma färska helblodsprov som testades på Tosoh G8. Data analyserades med Passing Bablok-regression. Analyserna sammanfattas nedan:

Metodjämförelse HbA1c Test


* Se bipacksedeln för LumiraDx HbA1c Test för ytterligare information

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala försäljningsrepresentant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. 

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter