REACH

LumiraDx har åtagit sig att leverera högkvalitativa enheter som är i full överensstämmelse med EU:s REACH-direktiv (förordning (EG) nr 1907/2006). Till stöd för detta har LumiraDx samarbetat med Assent för alla begäranden om produktefterlevnad. Det finns två sätt att kontakta Assent för att begära efterlevnadsinformation:

1). Via e-post: Lumiradxrequests@assent.com

eller

2). Via kundportalen för begäran om efterlevnadsinformation: https://request.assentcompliance.com/lumiradxrequests/

Den här portalen tillhandahåller ett mer automatiserat tillvägagångssätt för följande förordning:
EU Reach SVHC