SARS-CoV-2
Ag Ultra Test

Resultat med Laboratorieprestanda på bara 5 minuter.

Med utmärkt prestanda och resultat på bara 5 minuter gör LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test det möjligt att testa fler patienter på ett korrekt och pålitligt sätt för att optimera mottagningens arbetsflöden och triagera patienter utan dröjsmål.

Testets fördelar

 • Mikrofluidisk immunofluorescensanalys
 • Resultat inom 5 minuter
 • Optimera kliniskt arbetsflöde
 • Provtyp: nässwab
 • Enkelt att implementera vid patientnära vård
  • Ingen kylförvaring är nödvändig: förvaring i rumstemperatur (2‒30°C)
  • Litet och portabelt Instrument
  • Få hanteringssteg

Testets arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och Test fungerar korrekt vid varje testning.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 5 minuter från provappliceringen.

Arbetsflödet för LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat

Testets prestanda

I kliniska studier visade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 97,4%* positiv överensstämmelse kontra RT-PCR hos individer med symtom. 

PPA92.7%
NPA100%


*Ct <34

Se bipacksedeln till LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool för mer information

Hög känslighet hos patienter med ett Ct-värde på <34 inom 12 dagar från symtomdebut – Identifierar potentiella smittspridare snabbt.

Följande tabell visar prestandan grupperad per Ct-värde och illustrerar att LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test har hög känslighet hos patienter med ett Ct-värde på <34.

Prover med Ct-värden över 33–34 anses generellt ej vara smittsamma1 , vilket tyder på att LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test snabbt kan identifiera potentiella smittspridare.

GroupingNPPA
CT < 35 (all)3997.4%
Ct < 33 (all)3897.4%
Ct < 30 (all)3597.1%
Ct < 25 (all)25100.0%

Hög känslighet för detektering av SARS-CoV-2 hos asymtomatiska individer

I kliniska studier visade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test 95,7% positiv överensstämmelse kontra RT-PCR i prover som samlats in från individer utan symtom eller andra epidemiologiska skäl att misstänka COVID-19.

Då Omicon-varianten visar en mycket högre frekvens av asymtomatiska bärare jämfört med andra varianter2, kan den höga känsligheten i LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Test vara ett viktigt redskap för att bryta överföringskedjan. 

PPA 95.7%
NPA100%

Se bipacksedeln till LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra för mer information

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

2. Garrett N, Tapley A, Andriesen J, et al. High Rate of Asymptomatic Carriage Associated with Variant Strain Omicron. Preprint. medRxiv. 2022;2021.12.20.21268130. Publicerad 14 jan 2022. doi:10.1101/2021.12.20.21268130

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter