CRP Test

LumiraDx CRP Test är en snabb mikrofluidisk immunoanalys som är enkel att använda. Den är utformad för att snabbt kvantifiera CRP-nivåer i helblod och plasma. Tillsammans med LumiraDx Platform levererar testet snabba kvantitativa patientnära resultat på 4 minuter.

Testets fördelar

CRP-mätningen tillhandahåller information för detektion och utvärdering av infektion, vävnadsskada, inflammatoriska tillstånd och förknippade sjukdomar.

  • Provtyper: Direkt fingerstick (eller via transferpipett innehållande litiumheparin) venös (litiumheparin) eller plasma (litiumheparin)
  • Provvolym: 20μL
  • Fastställande av hematokrit i helblodprov för att säkerställa intervall på 15–55%
  • Tid till resultat: 4 minuter
  • Förvaring i rumstemperatur

Analysens arbetsflöde

Instrument och testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrumentet och testet fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provtagning med en fingerstickslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrumentet för att rapportera ett patientresultat inom 4 minuter från provappliceringen.

CRP Test Workflow

Testets prestanda

Metodjämförelsen utfördes med användning av tre (2) Testkortsloter med plasmaprov (litiumheparin) från patienter med symtom på sjukdom i luftvägarna, inflammation eller skada, vid akutmottagningar på sjukhus, intensivvårdsavdelningar eller kliniker i öppenvården. En jämförelse av 205 CRP-mätningar med LumiraDx CRP Test med RCRP Flex®-analysen på Siemens Dimension® Xpand® Plus integrerade kemisystem som analyserades med Passing Bablok-regression gav följande statistik: Lutning = 1,00, avskärning = -0,48, r = 0,99.

En precisionsstudie utfördes på hepariniserad venös plasma med ett protokoll baserat på CLSI EP5-A34. Studien utfördes med tre (3) koncentrationer av CRP, var och en analyserades i 1 körning med 5 replikat per dag, under fem (5) dagar från tre (3) platser. Resultaten från precisionsstudien sammanfattas nedan:

CRP-koncentration (mg/L)Precision inom dag (%CV)Precision mellan dagar (%CV)Precision mellan platser (%CV)Total precision (%CV)n
11,64,80,55,67,475
20,24,80,03,76,075
148,34,51,43,25,675
DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. 

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter