SARS-CoV-2
Ag Ultra Pool Test

Testa 5 prover på 5 minuter.

Verifiera snabbt att COVID-19 inte sprider sig bland befolkningen med en snabb mikrofluidisk analys som ger användbara och kostnadseffektiva resultat med laboratorieprestanda för poolade patientprov på bara 5 minuter.

Testets fördelar

 • Öka testandet snabbt och enkelt
 • Spara tid: Poolad testning kan resultera i 40–60% färre testningar
 • Mikrofluidisk immunofluorescensanalys
 • Provtyp: nässwab
 • Enkelt att implementera vid patientnära vård
  • Ingen kylförvaring är nödvändig: förvaring i rumstemperatur (2‒30°C)
  • Litet och portabelt Instrument
  • Få hanteringssteg

Testets arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och Test fungerar korrekt vid varje testning.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 5 minuter från provappliceringen.

Covid Ultra Pool Test Work Flow

Testets prestanda

I kliniska studier visade LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test 93,1%* positiv överensstämmelse kontra RT-PCR i prover som samlats in till och med 12 dagar efter symtomdebut.

Klinisk överensstämmelse jämfört med RT-PCR

PPA90%
NPA97.2%


*Ct <34

Se bipacksedeln till LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool för mer information

Verifiera snabbt att COVID-19 inte sprider sig i din population

Följande tabell visar prestandan för delmängder, grupperade per Ct-värde av resultaten ovan, och illustrerar att LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test har hög känslighet hos patienter med ett Ct-värde på <34.

Prover med Ct-värden över 33–34 anses generellt ej vara smittsamma1, vilket tyder på att LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra Pool Test snabbt kan verifiera att COVID-19 inte sprider sig i din population.

1. La Scola B., Le Bideau M., Andreani J., Hoang V.T., Grimaldier C., Colson P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020:1–3.

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter