Utprövad & testad!

Ger laboratoriemässigt jämförbara resultat vid testning av Covid-19 på några minuter

Antigen och Antikroppsresultat på en och samma plattform

Enkel och Effektivt

Inget behov av flera diagnostiska instrument.

Med 30+ analyser i pipeline, initialt fokuserade på några av de vanligaste sjukdomarna som kan diagnostiseras och hanteras med patientnära-testning
 • Koagulationsrubbningar
 • Infektionssjukdom
 • Kardiovaskulära
 • Diabetes

Analysegenskaper

 • Små provvolymer och flera provtyper, inklusive nässwab och kapillärblod
 • Potential för en bred meny med analyser i ett enda Instrument
 • Ger diagnostiska resultat på några minuter
 • Resultat jämförbara med standardiserade refferensmetoder på laboratorium
 • Inbyggd bestämning av hematokrit integreras i vissa analyser
 • Förvaring i rumstemperatur
 • Kvalitetskontrollösningar finns tillgängliga
Lämna in en intresseanmälan nu

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.