D-Dimer​ Test

LumiraDx D-Dimer Test är en snabb mikrofluidisk immunoanalys som är enkel att använda. Den är utformad för att snabbt kvantifiera D–Dimer-nivåer i helblod och plasma. Det är den enda D-Dimer-analysen med direkt fingerstick som finns tillgängligt idag*, vilket hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att tillförlitligt** kunna utesluta djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) hos symtomatiska patienter – allt på bara 6 minuter.

LumiraDx D-Dimer test är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av D-Dimer i humant kapillärt och venöst helblod samt plasmaprover (natriumcitrat). LumiraDx D-Dimer Testkort är avsedda att användas med LumiraDx Instrument. Det är ett automatiserat in vitro-diagnostiskt test för patientnära analys, för att underlätta bedömning och diagnos av patienter med misstänkt venös tromboembolism (VTE), såsom djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE).

Testet kan användas tillsammans med en klinisk sannolikhetsbedömningsmodell före testet för att utesluta djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) hos patienter som misstänks ha DVT eller LE. LumiraDx D-Dimer Test är endast avsett för professionellt bruk. För patienter ≥18 år.

Testets fördelar

LumiraDx D-Dimer test förbättrar effektiviteten på primära och sekundära vårdinrättningar genom att erbjuda en snabb bedömning av patienter med symtom på djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE).

  • Exakta och laboratoriemässigt jämförbara resultat
  • Tid till resultat: 6 minuter
  • Direkt kapillärblodprov
  • Clinical Cut-off: 500 µg/L Fibrinogenekvivalenta enheter (FEU), 0,500 mg/L FEU, 500 ng/mL FEU, 0,500 µg/mL
  • Provvolym: 15µL
  • Hematokritkorrigering för helblodsprover
  • Förvaring i rumstemperatur (2–30°C)

Analysens arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och test fungerar korrekt vid varje testning.

Arbetsflödet består av en enkel provtagning med en fingerstickslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 6 minuter från provappliceringen.

Arbetsflödet för D-Dimer test består av en enkel provtagning med en fingerstickslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 6 minuter från provappliceringen.

Testets prestanda

Klinisk prestanda

En prospektiv klinisk studie utfördes på 585 försökspersoner, där färska prover (kapillärblod, venöst blod (citrerat) och plasma (citrerad)) samlades in från patienter med symtom på VTE (LE eller DVT) efter klassificering enligt Wells kliniska poängskala.

Försökspersonerna med kategoriseringen ‘Ej trolig’ PTP analyserades ytterligare med hjälp av LumiraDx D-Dimer Test med en D-Dimer cut-off av 500 µg/L FEU, (0,5 mg/L FEU), (500 ng/mL FEU), (0,5 µg/mL FEU). Den motsvarande sensitiviteten samt negativa prediktiva värden (NPV) per provmatris anges nedan:

UppskattningMatrisPatienter med misstänkt VTE
Osannolik PTP
Känslighet % (95% Kl)Venös100,0% (74,1%–100,0%; n = 378)
Kapillär direkt100,0% (72,2%–100,0%; n = 377)
Plasma100,0% (74,1%–100,0%; n = 406)
NPV % (95% KI)Venös100,0% (98,3%–100,0%; n = 378)
Kapillär direkt100,0% (98,1%–100,0%; n = 377)
Plasma100,0% (98,1%–100,0%; n = 406)

Metodjämförelse

En metodjämförelse utfördes med plasmaprover från patienter n=327, range= 60 – 4515 µg/L FEU, (0,06 – 4,515 mg/L FEU), (60 – 4515 ng/mL FEU), (0,06 – 4,515 µg/mL FEU). 1767 D-Dimer-mätningar med LumiraDx D-Dimer test samt VIDAS Exclusion II D-Dimer analys utfördes.

Metodjämförelse
Lutning 1,02
Intercept 21
r 0,92

Precision

En precisionsstudie utfördes i citrerad venös plasma med 3 nivåer av D-Dimer, var och en testades i 2 körningar med 2 replikat per dag, under tjugo dagar.

D-Dimer
koncentration
Precision
inom
körning
(% CV)
Precision
inom dag
(% CV)
Precision mellan
dagar
(% CV)
Total
precision
(% CV)
n
291 µg/L FEU
0,291 mg/L FEU
291 ng/mL FEU
0,291 µg/mL FEU
9,811,10,011,180
552 µg/L FEU
0,552 mg/L FEU
552 ng/mL FEU
0,552 µg/mL FEU
9,49,42,59,780
1790 µg/L FEU
1,79 mg/L FEU
1790 ng/mL FEU
1,79 µg/mL FEU
10,110,10,710,280

*Enligt vad som angavs vid tidpunkten för publicering – 10 mars 2023

**Tillsammans med en modell för sannolikhetsbedömning för ett kliniskt pre-test.

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter