D-Dimer Test

LumiraDx D-Dimer Test är en fluorescensimmunoanalys som är enkel att använda. Den är utformad för att snabbt kvantifiera D-Dimer-nivåer i humant helblod och plasma i patientnära vård. Det är den första kvantitativa mikrofluida immunoanalysen av sin sort som tillhandahåller ett exakt och noggrant D-Dimer-resultat från ett kapillärblodprov på bara 6 minuter.

LumiraDx D-Dimer Test är ett in vitro diagnostiskt test för den kvantitativa bestämningen av D-Dimer i humant helblod (kapillärt fingerstick och venöst i natriumcitrat) och i natriumcitrerade plasmaprover. Analysen kan användas som ett hjälpmedel vid bedömningen och diagnosen av patienter med misstänkt venös tromboembolism (VTE) som t.ex. djup ventrombos (DVT) och lungemboli (PE).

Testets fördelar

LumiraDx D-Dimer Test förbättrar effektiviteten på primära och sekundära vårdinrättningar genom att erbjuda en snabb bedömning av patienter med symptom på djup ventrombos (DVT) och lungemboli (PE).

  • Snabba, exakta, kvantitativa resultat på bara 6 minuter
  • Direkt kapillärblodprov
  • Behöver endast 15µl provvolym 
  • Förvaring av testkort i rumstemperatur
  • Precision:  ≤11,1% CV

Analysens arbetsflöde

Instrument och testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrumentet och testet fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provtagning med en fingerstickslansett, följt av en stegvis vägledning av Instrumentet för att rapportera ett patientresultat inom 6 minuter från provappliceringen.

The D-Dimer test workflow process is comprised of a simple sample collection with a fingerstick lancet followed by step-by-step guidance of the Instrument to report a patient result in 6 minutes from sample application.

Testets prestanda

Metodjämförelse

Metodjämförelsen utfördes med plasmaprover från patienter (n=327, range= 60-4515μg/L FEU (0,060-4,515mg/L FEU). En jämförelse av 1 767 D-Dimer mätningar med LumiraDx D-Dimer Test och VIDAS Exclusion II D-Dimer-analysen gav följande statistik: Riktningskoefficient=1,02, skärningspunkt med Y-axeln=21, r=0,92.

Precision

En precisionsstudie utfördes på citrerad venös plasma med ett protokoll baserat på CLSI EP5-A3. Studien utfördes med 3 nivåer av D-Dimer, var och en analyserades i 2 körningar med 2 replikat per dag, under tjugo dagar.

D-Dimer
koncentration
(μg/L FEU)
D-Dimer
koncentration
(mg/L FEU)
Precision
inom
körning
(% CV)
Precision
inom dag
(% CV)
Precision mellan
dagar
(% CV)
Total
precision
(% CV)
n
2910,2919,811,10,011,180
5520,5529,49,42,59,780
17901,79010,110,10,710,280
Dokument om överensstämmelse

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter