Är det COVID-19?
Är det influensa?

Jämförbara med laboratorieresultat på endast några minuter

Verifiera potentiell infektion snabbt med ett mikrofluidiskt test som ger användbara och jämförbara med laboratorieresultat på 12 minuter för patienter som misstänks ha influensa och/eller Covid-19, för att underlätta beslutsfattande och vägleda behandling

Testets fördelar

 • Mikrofluidisk immunofluorescensanalys
 • Godkänd för användning i CLIA waived miljöer
 • Förbättra patient- och kliniskt flöde – 1 prov, 3 resultat, 12 minuter
 • Förberett prov kan också användas med LumiraDx SARS-Cov-2 & RSV Test*
 • Provtyp: nässwab
 • Lätt att implementera vid patientnära vård
  • Tid till resultat är 12 minuter
  • Ingen kylförvaring krävs:
   förvaring i rumstemperatur (2°C‒30°C)
  • Bärbart Instrument för patientnära testning
  • Få hanteringssteg

*Provpinnar som används måste vara validerade för båda analyserna – hänvisning till Teknisk bulletin

Testets arbetsflöde

Instrument och testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrumentet och testet fungerar korrekt vid varje analysering.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 12 minuter från provappliceringen.

SARS-CoV-2 Flu AB Test Workflow

Testets prestanda

I kliniska studier visade LumiraDx SARS-COV-2 & Flu A/B test upp till 95,5%, 83,3% och 80,0% positiv överensstämmelse jämfört med RT-PCR för detektion av SARS-COV-2, Flu A respektive Flu B.

Klinisk överensstämmelse jämfört med RT-PCR

SARS-CoV-2Influensa AInfluensa B
PPAupp till 95,5%*83,3%80,0%
NPAupp till 99,0%*97,6%94,9%

*Baserat på 0–12 dagar sedan symtomen inträdde, dataset – Se bipacksedeln för LumiraDx SARS-CoV & Flu A/B för mer information

DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. 

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter