Innovativ förening av hastighet och noggrannhet

Hög känslighet, högt genomflöde och snabb molekylär
diagnostik på öppna RT-PCR-instrument.

RNA STAR Complete

SARS-CoV-2 RNA STAR Complete erbjuder hög känslighet, hög genomströmning och snabb direkt amplifiering inom 20 minuter för att stödja testkraven.
  • Baserat på in silico-analys bekräftar vi detektion av alla kända varianter i omlopp inklusive Omicron, Omicron B.2 och Delta
  • Validerat på multipla öppna RT-PCR-instrument med 96 brunnar

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete

Dual-Target SARS-CoV-2 RNA STAR Complete är ett högkänsligt test som tack vare vår direktamplifieringsmetod kan identifiera förekomst SARS-CoV-2 av två markörer inom 20 min genom en detektion av två separata gen-markörer.

RNA STAR Complete

Reagenser till LumiraDx SARS-CoV-2 RNA STAR är endast avsedda för forskning, inte för användning inom diagnostiska procedurer.

Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontakta din lokala LumiraDx-säljare eller distributör för tillgänglighet på specifika marknader.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter