SARS-CoV-2 & RSV
Test

Är det RSV? Är det COVID-19? Användbara resultat inom några minuter.

Verifiera potentiell infektion och vägled infektionskontrollåtgärder skyndsamt med ett snabbt mikrofluidiskt test. Det ger användbara resultat på 12 minuter för patienter som misstänks ha RSV och/eller COVID-19.

Testets fördelar

 • Mikrofluidisk immunofluorescensanalys
 • Optimera patient- och vårdflödet – 1 prov, 2 resultat, 12 minuter
 • Vägleder infektionskontrollåtgärder snabbt
 • Provtyp: nässwab
 • Förberett prov kan också användas med LumiraDx SARS-Cov-2 & Flu A/B Test*
 • Enkelt att implementera vid patientnära vård
  • Tid till resultat på endast 12 minuter
  • Ingen kylförvaring är nödvändig: förvaring i rumstemperatur (2‒30°C)
  • Få hanteringssteg
  • Litet och portabelt Instrument

*Provpinnar som används måste vara validerade för båda analyserna – hänvisning till Teknisk bulletin

Testets arbetsflöde

Instrument och Testkort är integrerade med ett flertal kvalitetskontroller för att säkerställa att Instrument och testet fungerar korrekt vid varje testning.

Arbetsflödet består av en enkel provförberedelse tillsammans med stegvis vägledning av Instrument för att rapportera ett patientresultat inom 12 minuter från provappliceringen.

SARS-CoV-2 & RSV workflow image
DOKUMENT OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx om tillgänglighet på specifika marknader. 

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter