Test-teknologi

LumiraDx-tester görs på specialbeställning med hög produktionskapacitet för att leverera precisa Testkort med mikroflödesteknik.

Noggrant och flexibelt

  • Använder små provvolymer, inklusive kapillärblod
  • Kan användas för att mäta ett antal parametrar
  • Kvantitativa eller kvalitativa resultat jämförs med standardiserade referensmetoder på laboratorium
  • Inbyggd bestämning av hematokrit integreras i vissa analyser
  • Förvaring i rumstemperatur
  • Kontrollösningar finns tillgängliga

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader.