Dual-Target SARS-CoV-2

STAR Complete

Fördelar med testet

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete multiplex-analysen är avsedd för detektion och differentiering av nukleinsyra från två olika gener från SARS-CoV-2-genomen i prover tagna från främre delen av näsan eller nasofarynx från personer som misstänks ha covid-19.

  • Pålitlig och robust prestanda jämfört med traditionella RT-PCR-tester.
  • Direkt amplifiering inom 20 minuter höjer labbets effektivitet och produktivitet.
  • Två olika gener för att uppfylla regionernas efterlevnad av de regulatoriska kraven.
  • Baserat på in silico-analys, kan vi bekräfta detektion av alla kända cirkulerande varianter inklusive Omicron, Omicron B.2 och Delta.

Testa arbetsflöde

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete - Testa arbetsflöde

Testets prestanda

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete - Testets prestanda

Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder och regioner. Kontakta din lokala LumiraDx-säljare eller distributör för tillgänglighet på specifika marknader. Tillgänglig i USA under FDA-tillstånd för användning i nödsituationer.